Start  Krasnostawska
SENIORIADA
Aktualności Zarząd Komisja Statut Nowe publikacje Nasi członkowie Kontakt

 

Dnia 24 października w Sali konferencyjnej KDK podczas balu z okazji Dnia Seniora odbyło się uroczyste podsumowanie Pierwszej Krasnostawskiej Senioriady 2014 r.

W ramach projektu zrealizowano szereg imprez adresowanych do osób starszych, a wśród nich:

1.    marsz Nordic Walking , połączony ze specyficzną lekcją historii prowadzoną przez przewodnika –S. Rycyka , pt: „Krasnystaw jakiego nie znacie” zakończony wspólnym ogniskiem w Borku – 18.10.2014r. – 100 osób

2.    zawody pływackie    – 22.10.2014r. -  17 osób

3.    maraton kinowy – 08.10.2014r. i 24.10.2014r.  –250 osób

4.    spotkanie z samorządowcem – 23.10.2014r. - 70 osób

5.    spotkanie z policjantem  - 15.10.2014r.  - 32 osoby

6.    spotkanie z ratownikiem medycznym  - 22.10.2014r. – 62 osoby

Ogłoszony został również konkurs literacki pt. „I seniorzy nie gęsi(m) piórem piszą …”.  Na konkurs wpłynęły prace 5 autorów. Wszyscy autorzy zostali nagrodzeni, natomiast główną nagrodę przyznano Panu Henrykowi Wochowi z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krasnymstawie. Przewidziano także konkurs na najaktywniejszą organizację senioralną, którą został Uniwersytet Trzeciego Wieku. (Słuchacze UTW – to najliczniejsza grupa biorąca udział we wszystkich wydarzeniach Senioriady oraz najaktywniej uczestnicząca w pracach organizacyjnych). Nagrodę niespodziankę odebrali również jako seniorzy seniorów uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy.

 Wśród gości biorących udział w podsumowaniu Senioriady byli m.in. Burmistrz Krasnegostawu- A. Jakubiec, Przewodniczący Rady Miasta – Edward Kawęcki, Prezes Stowarzyszenia Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej – Dariusz Turzyniecki.

Na balu bawili się seniorzy ze wszystkich środowisk senioralnych, które brały udział w projekcie- łącznie 125 osób.

Organizatorzy tego projektu tj. Stowarzyszenie Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej przewidują kontynuację Senioriady w przyszłych latach, w taki sposób, aby na stałe wpisała się w kalendarz imprez miejskich.

 W ramach Senioriady odbyły się również zawody pływackie. Na basenie MOSiR w Krasnymstawie w dniu 22 października rywalizowały panie i panowie.  Seniorzy pływali na dystansie 25 m stylem dowolnym i klasycznym. Łącznie w zawodach uczestniczyło 17 osób.

Wyniki:

 KOBIETY

25  m styl dowolny  

1. Tamara  Ilczak              32,13

2. Grażyna Fornalska                   39,60

3. Barbara Wal                           43,40

4. Danuta Malinowska                     1.04,80

 

25 m styl klasyczny 

1. Tamara Ilczak               39,50

2. Karolina Dąbrowska                 42,00

3. Halina Woińska              42.50

4. Barbara Wal                           43,50

5. Zofia Myka                   49,00

6. Grażyna Fornalska                   49,50

7. Halina Caruk                           54,50

8. Danuta Malinowska                  56,00

9.Łucja Dębska                             1.05.00

 

MĘŻCZYŹNI

 

25 m styl dowolny

1. Waldemar Banaszkiewicz 22,84

2. Mirosław Sidor               23,84

3. Jan Proskura                          25,31

4. Franciszek Woiński                  26,11

5.Marian Marczuk              28,36

6. Roman Żuk                            30,80

 

25 m styl klasyczny

1. Mirosław Sidor               27,39

2. Waldemar Banaszkiewicz        28,60

3. Jan Proskura                          31,74

4. Franciszek Woiński                  33,60

5. Marian Marczuk             40,53

6. Henryk Krukowski             1.02,00

7. Stanisław Bojarczuk                   1.50,00

 

Komisja Sędziowska

 


Spotkanie z ratownikami medycznymi

W dniu 22 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie miało miejsce spotkanie seniorów z ratownikami medycznymi. Spotkanie składało się z instruktarz i pogadanki na temat udzielania pierwszej pomocy, powiadamiania odpowiednich służb np. o wypadku, postępowaniu w przypadku omdleń, utraty przytomności, krwotoków czy oparzeń. 


Kolejnym punktem krasnostawskiej Senioriady był marsz Nordic Walking pt. „Krasnystaw jakiego nie znacie". 18 października połączone grupy seniorów wyruszyły w trasę, a wszystkich poprowadził przewodnik Stanisław Rycyk. Trasa rozpoczęła się w centrum Krasnegostawu, a następnie ulicami: Kościuszki, Kołowrót prowadziła przez błonie, rzekę Wieprz i las Borek do siedziby Nadleśnictwa Krasnystaw. Następnie ulicami Leśną i Rejowiecką seniorzy udali się do Leśnictwa Borek gdzie odbyło się wspólne ognisko - kończące całą trasę.


Policja u seniorów

W dniu 15 października 2014 r.  w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie odbyło się pierwsze z trzech zaplanowanych spotkań w ramach Senioriady. Gościem seniorów była asp. szt. Marzena Skiba – rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie.  Tematyka spotkania dotyczyła spraw ogólnie związanych z bezpieczeństwem. Pani aspirant mówiła o  zmianach w Kodeksie Drogowym, zwłaszcza tych dotyczących ruchu pieszych. Wskazywała na nowe formy przestępstw, których ofiarami padają ludzie starsi „nabierani” na tzw. fałszywą fakturę/rachunek np. za energie, media itp. Seniorzy nie tylko słuchali, ale zadawali pytania, w tym także dotyczące działalności policji w Krasnymstawie.


9 października w KDK odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/2015 Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku filia w Krasnymstawie. Inauguracja roku była też jednocześnie rozpoczęciem realizacji grantu, który pozyskało w tym roku Stowarzyszenie Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej – organizator LUTW. Grant realizowany będzie jako zadanie pt: „Pierwsza Krasnostawska Senioriada 2014” w ramach większego Projektu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO”.

Projekt ten ma na celu integrację wszystkich środowisk senioralnych działających na terenie Krasnegostawu. Do udziału w nim zaproszeni zostali m.in.: Krasnostawski Oddział Związku Emerytów i Rencistów, Sekcja Emerytów działającą przy ZNP, Klub Seniora działający przy KDK, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych, MOPS i Środowiskowy Dom Samopomocy. W ramach projektu przewidziano szereg imprez, a wśród nich: marsz Nordic Walking, zawody pływackie, maraton kinowy, spotkania z samorządowcem, policjantem oraz ratownikiem medycznym. Ogłoszony został również konkurs literacki pt. „I seniorzy nie gęsi(m) piórem piszą …”. Przewidziano także konkurs na najaktywniejszą organizację senioralną.

       Wykład inauguracyjny wygłosiła lingwistka prof. Małgorzata Karwatowska, prodziekan Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie oraz Kierownik Zakładu Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych. W tym roku akademickim powiększyła się również oferta programowa LUTW, słuchacze będą mogli uczestniczyć w lektoratach z języka rosyjskiego i esperanto oraz aqua aerobik. Przybyło studentów, a indeksy z rąk burmistrza Andrzeja Jakubca otrzymało 17 nowych żaków.


„Pierwsza Krasnostawska Senioriada 2014” – projekt w ramach zadania: „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO”.

Stowarzyszenie Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej jest organizacją w strukturach której od 2009r. funkcjonuje krasnostawska filia Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W tym roku PZK pozyskało ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  grant na realizację projektu

pt: „Pierwsza Krasnostawska Senioriada 2014”. Liderem w realizacji tego projektu jest Uniwersytet Trzeciego Wieku. Projekt ten będzie realizowany w ramach większego zadania: „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO”.

        Nasz  projekt ma na celu integrację i aktywizację wszystkich środowisk senioralnych działających na terenie  miasta Krasnystaw. Do udziału w nim zaprosiliśmy m.in.

1.   Krasnostawski oddział Związku Emerytów i Rencistów,

2.   Sekcję Emerytów działającą przy ZNP,

3.   Klub Seniora działający przy KDK,

4.   Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych,

5.   MOPS i Środowiskowy Dom Samopomocy. 

Głównym celem projektu jest pogłębienie współpracy i zaciśnięcie więzi między wszystkimi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób starszych .Pozwoli to na  wypracowanie kierunków  dalszej współpracy na następne lata. Naszą intencją jest bowiem, aby senioriada krasnostawska na stałe wpisała się w kalendarz ważnych wydarzeń miasta, stąd też w przyszłym roku, bogatsi o tegoroczne doświadczenia zechcemy zorganizować kolejną  jej edycję.

Realizacja projektu przewidziana jest od 1.09.2014r. do 31.10.2014r. Wydarzeniem  otwierającym projekt będzie uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/2015 na uniwersytecie trzeciego wieku , która odbędzie się 09.10.o w KDK .Jednym z zadań projektu będzie konkurs literacki ph: „I seniorzy nie gęsi(m) piórem piszą”. Zachęcamy wszystkich obdarzonych talentem literackim do udziału, prace na dowolny temat i w dowolnej formie literackiej należy składać do Biblioteki do 20.10.Ponadto przewidujemy również konkurs na najaktywniejszą organizację senioralną, najaktywniejszego seniora i seniorkę, zawody pływackie, spotkania z przedstawicielami samorządu, policji i ratownictwa medycznego, marsz Nordic Walikng zakończony wspólnym ogniskiem. W ramach projektu nasi seniorzy skorzystają również z bezpłatnych wejść do kina, spotkają się z samorządowcem - Burmistrzem naszego miasta, z policjantem oraz ratownikiem medycznym. Imprezą kończącą projekt będzie bal z okazji Dnia Seniora, który odbędzie się w Sali konferencyjnej KDK i który będzie jednocześnie okazją do podsumowania całego projektu.

Lp.

Rodzaj zadania

Miejsce realizacji

Termin realizacji

Uwagi

1.

Spotkanie z udziałem przedstawicieli instytucji i organizacji działających na terenie Miasta Krasnystaw na rzecz osób starszych

Sala sejmikowa Urzędu Miasta

01.10.2014r.

Godz. 9.00

 

2.

Msza św. z okazji inauguracji roku akademickiego 2014/2015

Inauguracja roku akademickiego 2014/2015

- ogłoszenie konkursu literackiego

 

Kościół pw. św. Trójcy

 

 

Sala widowiskowa KDK

09.10.2014r. godz. 10.00

 

 

09.10.2014r.

Godz. 11.00

 

3.

Marsz Nordic Walking

zakończony ogniskiem

Dla pieszych wyjście spod fontanny na rynku miejskim o godz. 12.00

Trasa Krasnystaw – Nadleśnictwo Borek

18.10.2014r.

Godz. 12.00-19.00

Dla jadących autokarem wyjazd o godz. 13.00 spod Biblioteki

4.

Zawody pływackie

Basen MOSiR

 

wtorki i środy od 09.10.2014r.

godz.10.00-12.00

 

 

5.

Maraton kinowy

KDK

Miasto 44

 

KDK

Bogowie

08.10.2014r. godz.9.15

 

24.10.2014r.

Godz. 9.15

 

6.

Spotkanie z samorządowcem- Burmistrzem Miasta Krasnystaw

Sala wystawowa MBP

23.10.2014r.

Godz.11.00-12.00

 

7.

Spotkanie z policjantem

Sala wystawowa MBP

15.10.2014r. godz.12.00

 

8.

Spotkanie z ratownikiem medycznym

Sala wystawowa MBP

 

 

9.

Zakończenie senioriady

- rozstrzygnięcie konkursu literackiego pt: „I seniorzy nie gęsi(m) piórem piszą …”

- rozstrzygnięcie konkursu na najaktywniejszą organizację senioralną

-podsumowanie i wręczenie nagród

- bal z okazji Dnia Seniora

Sala konferencyjna KDK

24.10.2014r.

Godz. 16.30