Krasnostawscy seniorzy na ziołowym szlaku


Krasnostawscy seniorzy na ziołowym szlaku

Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej z siedzibą w Krasnymstawie

informuje o zrealizowanym projekcie

pn. "Krasnostawscy seniorzy na ziołowym szlaku".

W ramach tego zadania, grupa 30 osób w wieku powyżej 50 lat – słuchaczy LUTW w Krasnymstawie, uczestniczyła w wyjeździe studyjnym do 2 miejscowości, w których prowadzone były warsztaty, pokazy i zajęcia dotyczące zakładania ogrodów ziołowych.

Miejsca te zostały wybrane do realizacji projektu, gdyż oferowały atrakcyjny program zajęć edukacyjnych dla tej grupy wiekowej.

Wizyta rozpoczęła się od wyjazdu do Podlaskiego Ogrodu Botanicznego znajdującego się w Korycinach.

"Ziołowy Zakątek" to unikatowy obiekt agroturystyczny położony w samym sercu najczystszego regionu Polski - Podlasia.

Pobyt w "Ziołowym Zakątku" zaowocował nabyciem wiedzy z zakresu ochrony środowiska, ekologii, anatomii i fizjologii roślin oraz ekologii stawu, lasu i roślin użytkowych.

Podczas warsztatów seniorzy wysłuchali wykładu na temat właściwości prozdrowotnych ziół oraz przygotowali samodzienie zestawy mieszanek przyprawowych.

Mieli także możliwość poznania i obejrzenia sposobu funkcjonowania ekologicznego gospodarstwa agroturystycznego.

Zwiedzili także Podlaski Ogród Botaniczny, w którym zgromadzona jest kolekcja flory całej Polski.

Poznawali rośliny chronione i dziko rosnące gatunki roślin jadalnych oraz rośliny barwierskie, trujące czy przyprawowe.

Następnie, grupa udała się do Bydgoszczy z wizytą w kolejnym uroczym miejscu – Hellerówce.

Są to największe w tym regionie ogrody tematyczne, gdzie prowadzone są wyjątkowe zajęcia i warsztaty dla różnych grup wiekowych w tym dla seniorów. Miejsce to jest tak zaprojektowane, aby przez cały sezon kwitły w nim rośliny i cieszyły oko zwiedzających.

W ramach zajęć warsztatowych pn. „Moc ziołowych herbat”, obejmujących poznawanie sposobu wykorzystania ziół i przypraw w komponowaniu własnych mieszanek ziołowych, uczestnicy zdobyli cenną wiedzę w zakresie właściwości zdrowotnych i upiększających ziół.

Mieli możliwość degustacji ziołowych herbatek oraz przygotowali własne zestawy ziołowe np: na trawienie, dobry sen lub przeziębienie.

Wartość dofinansowania :19 900 zł.

Termin realizacji: 27, 28.08.2021 r.

 Krasnostawscy seniorzy na ziołowym szlaku

 

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Działania edukacyjne i integracyjne dla grup defaworyzwanych” mająca na celu poprawę włączenia i aktywności społecznej na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju LGD Krasnystaw PLUS w terminie do 31 sierpnia 2021 r. na obszarze realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD ,,Krasnystaw PLUS” poprzez realizację zadania:

"Krasnostawscy seniorzy na ziołowym szlaku"

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pierwsza Krasnostawska Senioriada 2014


„Pierwsza Krasnostawska Senioriada 2014” – projekt w ramach zadania: „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO”.

Stowarzyszenie Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej jest organizacją w strukturach której od 2009r. funkcjonuje krasnostawska filia Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W tym roku PZK pozyskało ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  grant na realizację projektu

pt: „Pierwsza Krasnostawska Senioriada 2014”. Liderem w realizacji tego projektu jest Uniwersytet Trzeciego Wieku. Projekt ten będzie realizowany w ramach większego zadania: „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO”.

        Nasz  projekt ma na celu integrację i aktywizację wszystkich środowisk senioralnych działających na terenie  miasta Krasnystaw. Do udziału w nim zaprosiliśmy m.in.

  1. Krasnostawski oddział Związku Emerytów i Rencistów,
  2. Sekcję Emerytów działającą przy ZNP,
  3. Klub Seniora działający przy KDK,
  4. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych,
  5. MOPS i Środowiskowy Dom Samopomocy. 

Głównym celem projektu jest pogłębienie współpracy i zaciśnięcie więzi między wszystkimi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób starszych .Pozwoli to na  wypracowanie kierunków  dalszej współpracy na następne lata. Naszą intencją jest bowiem, aby senioriada krasnostawska na stałe wpisała się w kalendarz ważnych wydarzeń miasta, stąd też w przyszłym roku, bogatsi o tegoroczne doświadczenia zechcemy zorganizować kolejną  jej edycję.

Realizacja projektu przewidziana jest od 1.09.2014r. do 31.10.2014r. Wydarzeniem  otwierającym projekt będzie uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/2015 na uniwersytecie trzeciego wieku , która odbędzie się 09.10.o w KDK .Jednym z zadań projektu będzie konkurs literacki ph: „I seniorzy nie gęsi(m) piórem piszą”. Zachęcamy wszystkich obdarzonych talentem literackim do udziału, prace na dowolny temat i w dowolnej formie literackiej należy składać do Biblioteki do 20.10.Ponadto przewidujemy również konkurs na najaktywniejszą organizację senioralną, najaktywniejszego seniora i seniorkę, zawody pływackie, spotkania z przedstawicielami samorządu, policji i ratownictwa medycznego, marsz Nordic Walking zakończony wspólnym ogniskiem. W ramach projektu nasi seniorzy skorzystają również z bezpłatnych wejść do kina, spotkają się z samorządowcem - Burmistrzem naszego miasta, z policjantem oraz ratownikiem medycznym. Imprezą kończącą projekt będzie bal z okazji Dnia Seniora, który odbędzie się w Sali konferencyjnej KDK i który będzie jednocześnie okazją do podsumowania całego projektu.

22 Finał WOŚP


Aktywny udział PZK oraz słuchaczy LUTW

w 22. finale

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

- 12 stycznia 2014 r.

 Aktywny udział PZK oraz słuchaczy LUTW w 22. finale WOŚP

 

Inauguracja LUTW 2014/2015


9 października w KDK odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/2015 Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku filia w Krasnymstawie.

Inauguracja roku była też jednocześnie rozpoczęciem realizacji grantu, który pozyskało w tym roku Stowarzyszenie Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej – organizator LUTW.

Grant realizowany będzie jako zadanie pt: „Pierwsza Krasnostawska Senioriada 2014” w ramach większego Projektu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO”

Projekt ten ma na celu integrację wszystkich środowisk senioralnych działających na terenie Krasnegostawu.

Do udziału w nim zaproszeni zostali m.in.: Krasnostawski Oddział Związku Emerytów i Rencistów, Sekcja Emerytów działającą przy ZNP, Klub Seniora działający przy KDK, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych, MOPS i Środowiskowy Dom Samopomocy.

W ramach projektu przewidziano szereg imprez, a wśród nich: marsz Nordic Walking, zawody pływackie, maraton kinowy, spotkania z samorządowcem, policjantem oraz ratownikiem medycznym.

Ogłoszony został również konkurs literacki pt. „I seniorzy nie gęsi(m) piórem piszą …”.

Przewidziano także konkurs na najaktywniejszą organizację senioralną.

       Wykład inauguracyjny wygłosiła lingwistka prof. Małgorzata Karwatowska, prodziekan Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie oraz Kierownik Zakładu Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych.

W tym roku akademickim powiększyła się również oferta programowa LUTW, słuchacze będą mogli uczestniczyć w lektoratach z języka rosyjskiego i esperanto oraz aqua aerobik.

Przybyło studentów, a indeksy z rąk burmistrza Andrzeja Jakubca otrzymało 17 nowych żaków.

Inauguracja LUTW 2014/2015 Inauguracja LUTW 2014/2015

Inauguracja LUTW 2014/2015 Inauguracja LUTW 2014/2015

Inauguracja LUTW 2014/2015 Inauguracja LUTW 2014/2015

Inauguracja LUTW 2014/2015 Inauguracja LUTW 2014/2015

Inauguracja LUTW 2014/2015 Inauguracja LUTW 2014/2015

Inauguracja LUTW 2014/2015 Inauguracja LUTW 2014/2015

Inauguracja LUTW 2014/2015 Inauguracja LUTW 2014/2015

Inauguracja LUTW 2014/2015 Inauguracja LUTW 2014/2015

Inauguracja LUTW 2014/2015 Inauguracja LUTW 2014/2015

Inauguracja LUTW 2014/2015

Kolejne wsparcie na działalność LUTW


Kolejne wsparcie na działalność LUTW z rządowego programu ASOS

W ubiegłym roku PZK pozyskało środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania publicznego pod tytułem „Trzecia generacja w akcji - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krasnymstawie”.

Również w tym roku Stowarzyszenie otrzymało dotację na II etap ww. zadania, realizowanego na rzecz krasnostawskiej filii Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Tym razem dotacja z programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych wyniosła 20 tys. zł co stanowi 89% całkowitego kosztu tego zadania.

Podobnie jak w I etapie tak i teraz środki zostały przeznaczone m.in. na wykłady (dwa razy w miesiącu), lektoraty języków: angielskiego, niemieckiego i francuskiego.

Ponadto warsztaty w zakresie: haftu, malarstwa i pisania ikon, sztuki kulinarnej, literatury, edukacji - filmowej i teatralnej.

Dotację wykorzystano również na kształcenie informatyczne (obsługa komputera i Internetu), zajęcia fotograficzne oraz blok zajęć ogólnosprawnościowych: aerobic, aqua aerobic, fitness.

Termin realizacji zadania to 21 października - 31grudnia 2013 r.

W ramach programu słuchacze LUTW uczestniczyli m.in. w zajęciach:

„Estonia daleka i bliska”-  wykład prof. Jana Lewandowskiego, historyka z UMCS w Lublinie.

Wykład ks. dziekana Henryka Kapicy o historii kościoła p.w. św. Franciszka Ksawerego połączony ze zwiedzaniem świątyni.

 Wystawa oraz wykład Anny Laskowskiej pt. „Język międzynarodowy Esperanto”

 Spotkanie autorskie z pisarką Moniką Rebizant-Siwiło.

 Lektorat języka francuskiego

 Zajęcia komputerowe

 Kolejne wsparcie na działalność LUTW z rządowego programu ASOS