Kolejne wsparcie na działalność LUTW


Kolejne wsparcie na działalność LUTW z rządowego programu ASOS

W ubiegłym roku PZK pozyskało środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania publicznego pod tytułem „Trzecia generacja w akcji - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krasnymstawie”.

Również w tym roku Stowarzyszenie otrzymało dotację na II etap ww. zadania, realizowanego na rzecz krasnostawskiej filii Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Tym razem dotacja z programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych wyniosła 20 tys. zł co stanowi 89% całkowitego kosztu tego zadania.

Podobnie jak w I etapie tak i teraz środki zostały przeznaczone m.in. na wykłady (dwa razy w miesiącu), lektoraty języków: angielskiego, niemieckiego i francuskiego.

Ponadto warsztaty w zakresie: haftu, malarstwa i pisania ikon, sztuki kulinarnej, literatury, edukacji - filmowej i teatralnej.

Dotację wykorzystano również na kształcenie informatyczne (obsługa komputera i Internetu), zajęcia fotograficzne oraz blok zajęć ogólnosprawnościowych: aerobic, aqua aerobic, fitness.

Termin realizacji zadania to 21 października - 31grudnia 2013 r.

W ramach programu słuchacze LUTW uczestniczyli m.in. w zajęciach:

„Estonia daleka i bliska”-  wykład prof. Jana Lewandowskiego, historyka z UMCS w Lublinie.

Wykład ks. dziekana Henryka Kapicy o historii kościoła p.w. św. Franciszka Ksawerego połączony ze zwiedzaniem świątyni.

 Wystawa oraz wykład Anny Laskowskiej pt. „Język międzynarodowy Esperanto”

 Spotkanie autorskie z pisarką Moniką Rebizant-Siwiło.

 Lektorat języka francuskiego

 Zajęcia komputerowe

 Kolejne wsparcie na działalność LUTW z rządowego programu ASOS