Inauguracja 5.roku LUTW


Inauguracja 5. roku działalności

krasnostawskiej filii Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 15.10.2013 r. (fot. A. Borzęcki)

Inauguracja 5.roku LUTW