Pasjonaci historii regionalnej


Stowarzyszenie Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej i Miejska Biblioteka Publiczna przy współpracy z II LO im. C. K. Norwida zorganizowali Powiatowy Konkurs Historyczny „Ocalmy naszą przeszłość”, którego tematyka dotyczy regionalizmu.

W tym roku odbyła się już VIII edycja konkursu.

Honorowy patronat sprawował Andrzej Jakubiec burmistrz Krasnegostawu i Janusz Szpak starosta krasnostawski.

W konkursie udział wzięło ponad 50 uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krasnostawskiego.

W uroczystości podsumowania i wręczeniu nagród, które odbyło się 14 czerwca 2013 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej, uczestniczyli:

Dariusz Turzyniecki zastępca burmistrza Krasnegostawu a jednocześnie prezes PZK, Edward Kawęcki przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw,  Janusz Szpak starosta krasnostawski, Henryk Czerniej wicestarosta, przewodniczący Rady Powiatu Marek Nowosadzki, Aleksandra Stachula – p.o. naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej a także dyrektorzy szkół, nauczyciele historii oraz uczestnicy konkursu.

Otwierając uroczystość dyrektor MBP Małgorzata Antoniak powitała gości i przedstawiła program uroczystości, podziękowała jury za pracę oraz sponsorom za ufundowane nagrody.

Pasjonaci historii regionalnej 

W spotkaniu wziął udział dr Ryszard Maleszyk, który przewodniczył jury konkursu.

W swoim wystąpieniu dr Ryszard Maleszyk wyraził uznanie dla organizatorów przedsięwzięcia, podkreślił wysoki poziom prac gimnazjalistów oraz przybliżył rolę jaką pełniły w przeszłości ochotnicze straże pożarne w powiecie krasnostawskim.

W kategorii szkół gimnazjalnych (prace indywidualne) I nagrodę zdobył Bartłomiej Krawiec - ZS nr 4 w Krasnymstawie (nauczyciel prowadzący Agnieszka Manachiewicz), II nagrodę otrzymała Marcelina Przykaza - ZS w Izbicy (nauczyciel prowadzący Małgorzata Dudek), a III nagrodę Martyna Marczewska - ZS nr 5 w Krasnymstawie (nauczyciel prowadzący Tomasz Marczewski).

Jury konkursu przyznało też  wyróżnienia dla Dominiki Bańki, Szymona Antoniaka, Amandy Dzik, Karola Miszczaka  - ZS nr 5 w Krasnymstawie (nauczyciel prowadzący Tomasz Marczewski), Aleksandry Szymczyk ZS nr 1 (nauczyciel prowadzący Marian Oszajca), Klaudii Mazurek – ZS w Siennicy Różanej (nauczyciel prowadzący Elżbieta Kufel), Emilii Kostrzanowskiej – Gimnazjum w Krupem (nauczyciel prowadzący Grażyna Zahor), Angeliki Żebrowskiej - Gimnazjum w Zakręciu (nauczyciel prowadzący Anna Kucharczyk).

Wśród prac zespołowych gimnazjów przyznano I nagrodę Emilii Bojarczuk, Alicji Kawęckiej i Justynie Lis – Gimnazjum nr 1 w Siennicy Nadolnej (nauczyciel prowadzący Beata Wrońska), II nagrodę Justynie Ciechańskiej i Magdalenie Żurek - ZS nr 5 w Krasnymstawie (nauczyciel prowadzący Tomasz Marczewski), III nagrodę Edycie Śliwie, Marceli Zdybel – ZS nr 1(nauczyciel prowadzący Marian Oszajca).

 W kategorii szkół ponadgimnazjalnych (prace indywidualne) I nagrodę zdobyła Sylwia Malinowska – I LO im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie (nauczyciel prowadzący Sylwia Niemiec), II nagrodę Damian Lewicki – ZSP w Żółkiewce (nauczyciel prowadzący Jerzy Stępień) a III nagrodę Magdalena Knapczyk - I LO (nauczyciel prowadzący Sylwia Niemiec).

Wyróżnienie w tej kategorii przyznano dla Karoliny Widelskiej - II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie (nauczyciel prowadzący Marek Nowosadzki), Agnieszki Kusiak - I LO (nauczyciel prowadzący Sylwia Niemiec), Marcina Krawca – I LO (nauczyciel prowadzący Agnieszka Manachiewicz). 

 Pasjonaci historii regionalnej

W kategorii prac zespołowych I nagrodę zdobyły  Karolina Demczuk i Rebeka Nowak - I LO  (nauczyciel prowadzący Anna Król),  II nagrodę  Jagoda Chmiel i Karolina Mazurek - I LO (nauczyciel prowadzący Sylwia Niemiec).

Laureaci otrzymali dyplomy i  nagrody książkowe ufundowane przez Urząd Miasta Krasnystaw, Zarząd Powiatu Krasnostawskiego i Zarząd PZK a nauczyciele prowadzący podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu.

Wszystkim uczestnikom wręczono dyplomy.

 „Pomimo tego, że w dzisiejszym systemie edukacji jest położony nacisk na przedmioty matematyczno-przyrodnicze to ten konkurs udowadnia jak ważne jest rozbudzanie w młodych ludziach zainteresowania historią, a szczególnie tą dotyczącą własnego regionu. To jest zasługa Państwa nauczycieli, którzy potraficie zainspirować uczniów do podjęcia opracowania tematów regionalnych” – podsumował  Marek Nowosadzki, przewodniczący Rady Powiatu, inicjator VIII edycji konkursu.

Młodzieży i zaproszonym  gościom zaprezentowano film z serii „Z archiwum IPN – Konspiracja w klasztorze”, przedstawiający los zakonników Bernardynów z klasztoru w Radecznicy w okresie stalinizmu.

Oprac. II LO

Pasjonaci historii regionalnej