Trzecia generacja w akcji!


Trzecia generacja w akcji!

Wsparcie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krasnymstawie ze środków Rządowego Programu na rzecz Osób Starszych.

Stowarzyszenie Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej pozyskało środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania publicznego pod tytułem „Trzecia generacja w akcji- Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krasnymstawie”. Zadanie zostało zgłoszone w ramach I edycji konkursu otwartego zgodnie z Rządowym Programem na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 – 2013.

Projekt ma na celu zwiększenie różnorodności i poprawę jakości oferty edukacyjnej skierowanej do osób starszych- słuchaczy Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Filia w Krasnymstawie w roku akademickim 2012/2013. Dzięki pozyskanym środkom  słuchacze Uniwersytetu będą mieli możliwość bezpłatnego uczestnictwa w różnorodnych rodzajach i formach zajęć dydaktycznych i warsztatowych. Spośród szerokiego wachlarza działań z których skorzystają studenci znajdują się m.in.:
- ciekawe wykłady;
- warsztaty z zakresu haftu;
- warsztaty z zakresu malarstwa i pisania ikon;
- warsztaty kulinarne;
- kształcenie informatyczne z zakresie obsługi komputera, programów informatycznych, innych urządzeń elektronicznych oraz szeroko rozumianego korzystania z Internetu;
- zajęcia ogólnosprawnościowe takie jak aerobik, fitness, Nordic Walking, taniec towarzyski;
- ćwiczenia rehabilitacyjne;
- lektoraty z języka angielskiego i niemieckiego.

Umowa ustaliła II etapowy okres realizacji zadania: I etap – od dnia 01 października 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., natomiast II etap - od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

Na realizację całości zadania Stowarzyszenie pozyskało łącznie 67 295 zł, co stanowi 83% wartości całego projektu.