Ku pamięci Kłosowskiego - wykład dla LUTW


Ku pamięci Kłosowskiego

26 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie odbył się wykład z okazji 50. rocznicy śmierci Józefa Nikodema Kłosowskiego.

Termin odczytu był nie przypadkowy jako, że 26 listopada minęło dokładnie pół wieku od śmierci Kłosowskiego, który zmarł w Lublinie, a pochowany został w Krasnymstawie.

      Wykład pt. Józef Nikodem Kłosowski (1904-1959), działacz ludowy, partyzant i człowiek pióra  przygotował i zarazem wygłosił pracownik naukowy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie dr hab. Adrian Uljasz.

Autor wykładu w blisko godzinnym wystąpieniu, przybliżył, a niektórym słuchaczom przypomniał postać J.N. Kłosowskiego jako niezwykle zasłużonego działacza zarówno dla Krasnegostawu, jak i Lubelszczyzny.

Adrian Uljasz mówił nie tylko o życiu i działalności Kłosowskiego, ale też cytował m.in. interesujące, tym bardziej, że nigdzie nie publikowane fragmenty listów Kłosowskiego, a pochodzące ze zbiorów WBP w Lublinie.

 Ku pamięci Kłosowskiego - wykład dla LUTW

Ku pamięci Kłosowskiego - wykład dla LUTW

        Wykład przede wszystkim skierowany był do słuchaczy krasnostawskiej filii Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy też nań licznie przybyli oraz uzyskali od dr hab. A. Uljasza pierwszy pamiątkowy wpis do indeksu.

W tym miejscu dodać należy, że referat ten rozpoczął programowy, comiesięczny cykl obligatoryjnych spotkań studentów – seniorów LUTW z wykładami na temat wiedzy o zdrowiu, kulturze i historii regionu, które to będą odbywały się w siedzibie Biblioteki.

Filia LUTW powstała i działa z inicjatywy Stowarzyszenia Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej.

Ku pamięci Kłosowskiego - wykład dla LUTW

        Wykład dopełniła wystawa prawie wszystkich książek autorstwa J.N. Kłosowskiego pochodząca z księgozbioru MBP Krasnystaw i zbiorów prywatnych Artura Borzęckiego - starszego kustosza Biblioteki.

W ekspozycji zaprezentowana też została kartka pocztowa z wizerunkiem Kłosowskiego wydana przez krasnostawską MBP w 1994 r. z okazji 600 rocznicy lokacji Krasnegostawu.

Ku pamięci Kłosowskiego - wykład dla LUTW