Ocalmy naszą przeszłość


Ocalmy naszą przeszłość

Organizatorem tegorocznej edycji Powiatowego Konkursu Historycznego „ Ocalmy naszą przeszłość” było Stowarzyszenie Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej przy współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej.

W konkursie wzięło udział 53 uczniów z 11 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krasnostawskiego.

W uroczystości podsumowania i wręczeniu nagród, które odbyło się 9 czerwca 2009r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej, udział wzięły władze powiatu: starosta Janusz Szpaki, przewodniczący Rady Powiatu Marek Nowosadzki, wiceprzewodniczący Ludwiki Kafarski, Tadeusz Błyskosz naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego, władze miasta z burmistrzem Andrzejem Jakubcem i przewodniczącym Rady Miasta Bogusławem Kalineckim a także Igor Stasiu dyrektor biura senatora Lucjana Cichosza, radni, dyrektorzy szkół, nauczyciele historii oraz uczestnicy konkursu.

Gościem specjalnym był dr Jacek Kulbaka z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, który przewodniczył jury konkursu.

Otwierając uroczystość dyrektor MBP Małgorzata Antoniak powitała gości, przypomniała cele konkursu oraz warunki uczestnictwa.

Ocalmy naszą przeszłość

Następnie dr Jacek Kulbaka przedstawił wyniki konkursu.

W kategorii szkół gimnazjalnych I nagrodę zdobyła  Ewelina Jakubczak z Zespołu Szkół Nr 5 (nauczyciel prowadzący Tomasz Marczewski), II nagrodę Sebastian Piłat z Gimnazjum w ZSzOiZ w Tarnogórze (nauczyciel prowadzący Roman Marciniewicz), III nagrodę Michał Atras z Zespołu Szkól Nr 1 w Krasnymstawie (nauczyciel prowadzący Marian Oszajca).

Ponadto  wyróżnienia otrzymali: Agnieszka Wójcik z Zespołu Szkół Nr 4 w Krasnymstawie (nauczyciel prowadzący – Marta Cięciera), Marek Dubaj z Gimnazjum Nr 2 w Zakręciu (nauczyciel prowadzący Anna Kucharczyk), Anna Dyk, Agnieszka Kurzyńska, Edyta Tworóg z Gimnazjum w ZSzOiZ w Tarnogórze (nauczyciel prowadzący Roman Marciniewicz).

Ocalmy naszą przeszłość

Natomiast w kategorii szkół ponadgimnzajlnych I nagrodę uzyskała Agnieszka Czwórnóg  z I LO im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie (nauczyciel prowadzący Sylwia Wójcik-Wilkołazka), II nagrodę  Magdalena Goś i Iwona Smyl z Zespołu Szkół Ponadgimnzajalnych w Żółkiewce (nauczyciel prowadzący Jerzy Stępień), III nagrodę Maciej Kwiatkowski, Piotr Puziewicz i Jacek Kiszczak z II LO im. C. Norwida w Krasnymstawie (nauczyciel prowadzący Marek Nowosadzki).

Ocalmy naszą przeszłość

Jury przyznało też trzy wyróżnienia, które otrzymali: Karolina Rybczyńska z I LO im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie (nauczyciel prowadzący Anna Król), Agnieszka Janicka i Aneta Rymarz z Zespołu Szkół Ponadgimnzjalnych w Żółkiewce (nauczyciel prowadzący Jerzy Stępień), Ewelina Suszek i Kinga Kwiatoń z II LO im. C. Norwida w Krasnymstawie (nauczyciel prowadzący Piotr Zieliński).

Ocalmy naszą przeszłość

„Gratuluję organizatorom tej cennej inicjatywy historycznej. Cieszę się, że do konkursu zgłosiło się tylu uczestników. Pragnę podkreślić wysoki poziom merytoryczny nadesłanych prac oraz fakt, że interesujecie się przeszłością swojej małej ojczyzny. Dziękuję też waszym nauczycielom, że rozbudzają w was zamiłowanie do poznawania dziejów ziemi krasnostawskiej – mówił ogłaszając wyniki dr Jacek Kulbaka.

Laureaci otrzymali nagrody książkowe, nauczyciele prowadzący podziękowania i pamiątkowe publikacje książkowe a wszystkim uczestnikom wręczono dyplomy za udział.

Rozstrzygnięcie konkursu połączono z podsumowaniem wystawy „Z archiwum IPN”.

W spotkaniu uczestniczył pracownik lubelskiego oddziału IPN Mariusz Zajączkowski, który zaprezentował młodzieży wystawę, zwrócił uwagę na dotychczas niepublikowane materiały i zachęcił do wnikliwego obejrzenia.

Po zakończeniu części oficjalnej był czas na dyskusje o historii i wymianę doświadczeń.

Organizatorzy już myślą o kolejnej edycji konkursu.

Ocalmy naszą przeszłość

Ocalmy naszą przeszłość

Ocalmy naszą przeszłość