Wystawa „ Z archiwum IPN…”


Wystawa „ Z archiwum IPN…”

            W ramach cyklu „Krasnostawskie Spotkania z Historią” Stowarzyszenie Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej i Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie zorganizowały wystawę pt. „Z archiwum IPN ...”.

Ekspozycja pochodzi ze zbiorów Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Lublinie i w „pigułce” przedstawia charakter zasobu archiwalnego lubelskiej instytucji.

Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów (OBUiAD) w Lublinie, z którego zasobu pochodzą reprodukcje, gromadzi archiwalia od maja 2001 r., a w śród nich m. in.: akta byłej Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (OKBZpNP), akta Sądu Rejonowego (Wojskowego Sądu Rejonowego) czy materiały z Archiwum Delegatury Urzędu Ochrony Państwa w Lublinie.

Wystawa „ Z archiwum IPN…”

            W zamyśle autorów wystawa miała pokazać reprodukcje fotografii i dokumentów ilustrujących nie tylko ważne wydarzenia z historii Polski z lat 1939–1989, ale także zwykłe epizody.

Stąd też część z prezentowanych materiałów stanowi swego rodzaju „ciekawostki” archiwalne.

Celem wystawy jest zaprezentowanie – na przykładzie Lubelszczyzny – charakteru zasobu archiwalnego pozostawionego przez byłe służby specjalne Polski Ludowej oraz instytucje państwowe ściśle z nimi współpracujące w latach 1944–1989.

Wystawa w sposób reprezentatywny przedstawia „źródłowe możliwości” lubelskiego archiwum IPN, gdzie przechowywane są różnorodne materiały.

Archiwalia te, dostępne od niedawna dla naukowców i dziennikarzy, wymagają jeszcze gruntownych badań, a stanowią niewątpliwie ogromną kopalnię wiedzy.

Wystawa „ Z archiwum IPN…”

            Ekspozycja zawiera także „krasnostawskie” wątki m. in. przypomina akcję grupy operacyjnej złożonej z funkcjonariuszy PUBP, MO, KBW, której zadaniem była likwidacja oddziału WiN Antoniego Kopaczewskiego „Lwa” wchodzącego w skład zgrupowania Hieronima Dekutowskiego „Zapory”.

Wówczas to, 8 września 1946 r. w czasie obławy w zabudowaniach Józefa Dziechana w Ignasinie z rąk „bezpieki” zginęło 6 partyzantów, a w śród nich dowódca „Lew” oraz 3 osoby z rodziny Dziechana.

Wśród eksponowanych materiałów znajdziemy również negatywnego bohatera - por. UBP Józefa Pilipczuka, z pochodzenia chłopa, narodowości ukraińskiej urodzonego w Żdżannem.

Pilipczuk zajmował różne stanowiska w strukturach Urzędu Bezpieczeństwa w województwie, a na terenie rodzinnego powiatu pełnił m. in. funkcje kierownika kontrwywiadu i zastępcy kierownika PUBP w Krasnymstawie. 

            Ekspozycję (składającą się z 14 dwustronnych tablic) można oglądać do 31 maja br. w godzinach pracy Biblioteki.

Wystawa „ Z archiwum IPN…”