Drukuj
Kategoria: Archiwum
Odsłony: 201

Absolutorium dla Zarządu PZK


Absolutorium dla Zarządu PZK

Podczas Zebrania Ogólnego Stowarzyszenia Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej, które miało miejsce 13 maja 2008r. udzielono absolutorium dla Zarządu.

Dokonano też podsumowania  roku 2007 oraz dyskutowano o realizacji  planu pracy w roku 2008.  

W zebraniu udział wzięło ponad 30 członków PZK, w tym wielu radnych miasta i powiatu.

Zebraniu przewodniczył Dariusz Turzyniecki – zastępca burmistrza miasta.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2007 przedstawił prezes Andrzej Jakubiec.

Zarząd odbył 10 posiedzeń.

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy komisji problemowych: komisją kultury kieruje Małgorzata Antoniak (dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej), komisji sportu przewodniczy Szczepan Olchowski (dyrektor MOSiR), za pracę komisji samorządowej odpowiada Marcin Miś (przewodniczący komisji techniczno-inwestycyjnej Rady Miasta) a Urszula Garbal (sekretarz Urzędu Gminy) kieruje pracami komisji organizacyjnej.

Władze PZK zaangażowały się w pozyskanie środków przekazywanych przez podatników w ramach 1% podatku należnego na zadania o charakterze pożytku publicznego.

Uzyskane środki (817 zł) Zarząd przeznaczył na zakup sprzętu rehabilitacyjnegodla dzieci niepełnosprawnych, nad którymi opiekę sprawuje Stowarzyszenie Magnum Bonum.

Dofinansowano też zakup (800 zł) protezy dla pana Tomasza Fabiańskiego oraz zakup protezy (530 zł) dla pana Stefana Kaliciaka.

Rozstrzygnięto też konkurs historyczny adresowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych „Ocalmy naszą przeszłość”.

Absolutorium dla Zarządu PZK

Członkowie PZK aktywnie biorą udział w pracach samorządu miejskiego i powiatowego.

Są autorami wielu interpelacji i wniosków dotyczących spraw drogownictwa, oświaty.

Na sesjach poruszają też sprawy rozwoju  kultury, pomocy społecznej i zdrowia.

O udzielenie absolutorium dla Zarządu zaapelował Marcin Miś wskazując na zaangażowanie członków Zarządu w życie społeczne miasta i powiatu.

Komisja Rewizyjna w składzie: Janusz Rzepka, Grzegorz Gutowski, Zdzisław Talik wyraziła pozytywną opinię o działalności finansowej za rok 2007 a obecni członkowie udzielili absolutorium dla Zarządu.

W toku dyskusji Urszula Hus poinformowała zebranych o planach pracy komisji kultury w roku 2008 a Zdzisław Lubaś zwrócił uwagę na potrzebę aktualizacji strony internetowej Stowarzyszenia.

Z kolei prezes Jakubiec zachęcał do aktywnej pracy w komisjach problemowych.

Zgłoszono też propozycję organizacji spotkania przy ognisku.