Inauguracja roku 2012/2013


Krasnostawscy studenci - seniorzy rozpoczęli nowy rok akademicki

W dniu 16 października 2012 roku miała miejsce uroczysta inauguracja roku akademickiego krasnostawskiej filii Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Uroczystości rozpoczęła msza św. w kościele p.w. Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie. Następnie studenci i zgromadzeni goście zebrali się w sali konferencyjnej Krasnostawskiego Domu Kultury. Podczas uroczystości Samorząd Miasta Krasnystaw reprezentowali Burmistrz Krasnegostawu Andrzej Jakubiec oraz Przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw Edward Kawęcki. Obecni byli również Wicestarosta Henryk Czerniej, Przewodniczący Rady Powiatu Krasnostawskiego Marek Nowosadzki, prof. Stanisław Popek z Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS, szefowa Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Małgorzata Stanowska, ksiądz Proboszcz Roman Skowron a także przedstawiciele służb mundurowych, miejskich i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz licznie zgromadzeni studenci.

Jako pierwsza głos zabrała Małgorzata Antoniak, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie, która przywitała przybyłych gości. W swoim wystąpieniu podkreśliła jak ważną dla osób starszych rolę pełnią uniwersytety trzeciego wieku, dzięki którym seniorzy mogą aktywnie działać w życiu społecznym, nabywać nowe umiejętności i wiedzę oraz oderwać się od rutyny dnia codziennego. Następnie głos zabrał Wicestarosta Henryk Czerniej, który wyraził swój podziw dla zapału i aktywności jakie przejawiają krasnostawscy seniorzy. Na koniec życzył wszystkim dobrych wpisów do indeksów oraz pogratulował decyzji o chęci dalszego nabywania wiedzy.

Do życzeń i gratulacji przyłączył się również Burmistrz Krasnegostawu Andrzej Jakubiec, który mówił o doskonałych warunkach jakie mają dziś do dyspozycji słuchacze Uniwersytetu. Burmistrz podziękował także Małgorzacie Antoniak za trud i zapał w prowadzeniu tego projektu, a także wszystkim słuchaczom UTW za chęć pogłębiania swojej wiedzy. Burmistrz zauważył, że ciągłe obcowanie z wiedzą może sprawiać wiele radości. Zaznaczył również, że o sile uniwersytetów trzeciego wieku decydują jego studenci i to w jaki sposób podchodzą oni do aktywnego w nich udziału.

Podczas uroczystości głos zabrali także Przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw Edward Kawęcki oraz Małgorzata Stanowska. Mówili oni o istocie funkcjonowania uniwersytetów trzeciego wieku i o tym jak ważne są one dla ciągłego rozwoju społeczeństwa, a szczególnie osób starszych, które pomimo ukończenia już etapu szkolnego wciąż pragną się rozwijać, nabywać nowe umiejętności i wiedzę przydatną w życiu codziennym.

Po oficjalnych wystąpieniach nastąpiło uroczyste wręczanie indeksów studentom rozpoczynającym swoją przygodę z Lubelskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku z filią w Krasnymstawie. Indeksy żakom wręczali Burmistrz Krasnegostawu Andrzej Jakubiec, Małgorzata Stanowska oraz Wicestarosta Henryk Czerniej. Uroczystą inaugurację zakończył wykład prof. Stanisława Popka oraz otwarcie wystawy prac malarskich naukowca.

W krasnostawskiej filii Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego wieku studiuje obecnie 144 osoby, a wczoraj do tego grona dołączyła kolejna 24 osobowa grupa nowych studentów. Do dyspozycji żaków są min: dwa lektoraty językowe (angielski, niemiecki), dyskusyjny klub książki, zajęcia malarskie, zajęcia na basenie, turnusy rehabilitacyjne oraz wycieczki do teatrów.
Inauguracja roku 2012 LUTW

Inauguracja roku 2011/2012 LUTW


Inauguracja roku akademickiego w Uniwersytecie Trzeciego Wieku

W dniu 18 października 2011 r., w sali Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Burmistrz Krasnegostawu Andrzej Jakubiec zainaugurował rozpoczęcie nowego roku akademickiego Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, filia w Krasnymstawie.

W uroczystości wzięli udział studenci krasnostawskiego LUTW oraz Henryk Czerniej- Wicestarosta Krasnostawski, Marek Nowosadzki- Przewodniczący Rady Powiatu, Edward Kawęcki- Przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw, Janina Pojmaj- przedstawicielka Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Mariusz Korzeniowski- pracownik Zakładu Historii Krajów Europy Wschodniej UMCS.

Spotkanie inauguracyjne poprowadziła Urszula Hus- inicjatorka powołania w Krasnymstawie filii uniwersytetu oraz Przewodnicząca jego Rady Programowej, która powitała gości oraz przybliżyła obecnym ideę ogłoszonego na 2012 rok Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Następnie Małgorzata Antoniak- Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie, od początku związana z uniwersytetem, zachęcała samorządy i instytucje do inicjowania form aktywności zacieśniających więzi pokoleniowe. Marek Nowosadzki podkreślał znaczenie edukacji seniorów, a Andrzej Jakubiec apelował o aktywne włączenie się we współpracę z seniorami oraz życzył studentom, aby nowy rok akademicki był udany i dawał radość ze zdobywanej wiedzy.

Kolejnym punktem wydarzenia było wręczenie kilkunastu nowym studentom krasnostawskiej filii Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przez Andrzeja Jakubca oraz Henryka Czernieja indeksów oraz legitymacji studenckich.

Uroczystości zakończył wykład inauguracyjny pt. „Polacy w Kijowie w latach 1905- 1920” wygłoszony przez dr hab. Mariusza Korzeniowskiego oraz część artystyczna przygotowana przez młodzież z Młodzieżowego Domu Kultury w Krasnymstawie.
Inauguracja roku 2011/2012 LUTW

Indeksy podpisane - sesja zaliczona


Indeksy podpisane - sesja zaliczona.

Słuchacze krasnostawskiej filii Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, instytucji powołanej przez stowarzyszenie Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej, zakończyli drugi rok edukacji.

W tym roku na zajęcia uczęszczało ponad 100 osób, dla większości których był to kolejny rok nauki i zabawy.

Zakończenie zajęć i podsumowanie działalności LUTW zostało podzielone na dwie imprezy.

Najpierw 23 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie miał miejsce wernisaż prac artystycznych słuchaczy – uczestników zajęć plastycznych prowadzonych przez instruktor Magdalenę Wróbel.

Przez cały rok akademicki uczestnicy malowali obrazy, pisali ikony, haftowali serwety i teraz z dumą zaprezentowali krasnostawskiej publiczności swój dorobek.

Ekspozycja jest oczywiście jedynie częścią tego, w czym brali udział seniorzy w tym roku, a było tego niemało: wycieczki (m.in. Warszawa, Wilno, Lwów), wyjazdy do teatru i opery, wykłady, zajęcia ruchowe, lektorat z języka angielskiego, zajęcia komputerowe.

Realizacja tak szerokiego programu była możliwa dzięki pomocy jednostek organizacyjnych miasta: Miejskiej Biblioteki Publicznej, Krasnostawskiego Domu Kultury, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół nr 4 oraz powiatu, a konkretnie Młodzieżowego Domu Kultury.

Indeksy podpisane - sesja zaliczona.

Indeksy podpisane - sesja zaliczona.

Indeksy podpisane - sesja zaliczona.

Z kolei 26 maja w MOPS odbyła się impreza integracyjna kończąca rok akademicki 2010/2011 LUTW.

Spotkanie było doskonałą okazją do podziękowań dla wszystkich, którzy przyczynili się do owocnej działalności LUTW.

Reprezentująca słuchaczy Urszula Hus złożyła gorące słowa podziękowań za zaangażowanie i pracę na rzecz seniorów: Burmistrzowi Krasnegostawu Andrzejowi Jakubcowi, kierownikowi filii Małgorzacie Antoniak, dyrektorom i pracownikom instytucji, instruktorom jak i wszystkim życzliwym uniwersytetowi osobom.

Miłą niespodzianką imprezy było wystąpienie studenta Henryka Wocha, który odczytał swój satyryczny utwór wierszowany pt. „Ku pokrzepieniu serc …” napisany specjalnie na zakończenie roku akademickiego.

Ramota, jak asekuracyjnie określił tekst sam autor, traktowała o studentach i skierowana była do studentów, stąd też znalazła uznanie wśród publiczności.

Drugi rok dobiegł końca, a organizatorzy już myślą o kolejnym organizując zapisy dla nowych słuchaczy na rok 2011/2012.

VI edycja POWIATOWEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO


W dniu 2 czerwca 2011 r. odbyło się rozstrzygnięcie VI edycji POWIATOWEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO

pt. „Ocalmy naszą przeszłość" zorganizowanego przez Stowarzyszenie Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej przy współpracy z
Miejską Biblioteką Publiczną w Krasnymstawie

VI edycja POWIATOWEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO 

Noworoczna impreza integracyjna


W dniu 12 stycznia 2011 r. w lokalu gościnnego MOPS-u w Krasnymstawie studenci LUTW spotkali się w ramach noworocznej imprezy integracyjnej.

 Noworoczna impreza integracyjna

Noworoczna impreza integracyjna

Noworoczna impreza integracyjna