Inauguracja roku 2011/2012 LUTW


Inauguracja roku akademickiego w Uniwersytecie Trzeciego Wieku

W dniu 18 października 2011 r., w sali Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Burmistrz Krasnegostawu Andrzej Jakubiec zainaugurował rozpoczęcie nowego roku akademickiego Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, filia w Krasnymstawie.

W uroczystości wzięli udział studenci krasnostawskiego LUTW oraz Henryk Czerniej- Wicestarosta Krasnostawski, Marek Nowosadzki- Przewodniczący Rady Powiatu, Edward Kawęcki- Przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw, Janina Pojmaj- przedstawicielka Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Mariusz Korzeniowski- pracownik Zakładu Historii Krajów Europy Wschodniej UMCS.

Spotkanie inauguracyjne poprowadziła Urszula Hus- inicjatorka powołania w Krasnymstawie filii uniwersytetu oraz Przewodnicząca jego Rady Programowej, która powitała gości oraz przybliżyła obecnym ideę ogłoszonego na 2012 rok Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Następnie Małgorzata Antoniak- Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie, od początku związana z uniwersytetem, zachęcała samorządy i instytucje do inicjowania form aktywności zacieśniających więzi pokoleniowe. Marek Nowosadzki podkreślał znaczenie edukacji seniorów, a Andrzej Jakubiec apelował o aktywne włączenie się we współpracę z seniorami oraz życzył studentom, aby nowy rok akademicki był udany i dawał radość ze zdobywanej wiedzy.

Kolejnym punktem wydarzenia było wręczenie kilkunastu nowym studentom krasnostawskiej filii Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przez Andrzeja Jakubca oraz Henryka Czernieja indeksów oraz legitymacji studenckich.

Uroczystości zakończył wykład inauguracyjny pt. „Polacy w Kijowie w latach 1905- 1920” wygłoszony przez dr hab. Mariusza Korzeniowskiego oraz część artystyczna przygotowana przez młodzież z Młodzieżowego Domu Kultury w Krasnymstawie.
Inauguracja roku 2011/2012 LUTW

VI edycja POWIATOWEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO


W dniu 2 czerwca 2011 r. odbyło się rozstrzygnięcie VI edycji POWIATOWEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO

pt. „Ocalmy naszą przeszłość" zorganizowanego przez Stowarzyszenie Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej przy współpracy z
Miejską Biblioteką Publiczną w Krasnymstawie

VI edycja POWIATOWEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO 

Noworoczna impreza integracyjna


W dniu 12 stycznia 2011 r. w lokalu gościnnego MOPS-u w Krasnymstawie studenci LUTW spotkali się w ramach noworocznej imprezy integracyjnej.

 Noworoczna impreza integracyjna

Noworoczna impreza integracyjna

Noworoczna impreza integracyjna

Indeksy podpisane - sesja zaliczona


Indeksy podpisane - sesja zaliczona.

Słuchacze krasnostawskiej filii Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, instytucji powołanej przez stowarzyszenie Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej, zakończyli drugi rok edukacji.

W tym roku na zajęcia uczęszczało ponad 100 osób, dla większości których był to kolejny rok nauki i zabawy.

Zakończenie zajęć i podsumowanie działalności LUTW zostało podzielone na dwie imprezy.

Najpierw 23 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie miał miejsce wernisaż prac artystycznych słuchaczy – uczestników zajęć plastycznych prowadzonych przez instruktor Magdalenę Wróbel.

Przez cały rok akademicki uczestnicy malowali obrazy, pisali ikony, haftowali serwety i teraz z dumą zaprezentowali krasnostawskiej publiczności swój dorobek.

Ekspozycja jest oczywiście jedynie częścią tego, w czym brali udział seniorzy w tym roku, a było tego niemało: wycieczki (m.in. Warszawa, Wilno, Lwów), wyjazdy do teatru i opery, wykłady, zajęcia ruchowe, lektorat z języka angielskiego, zajęcia komputerowe.

Realizacja tak szerokiego programu była możliwa dzięki pomocy jednostek organizacyjnych miasta: Miejskiej Biblioteki Publicznej, Krasnostawskiego Domu Kultury, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół nr 4 oraz powiatu, a konkretnie Młodzieżowego Domu Kultury.

Indeksy podpisane - sesja zaliczona.

Indeksy podpisane - sesja zaliczona.

Indeksy podpisane - sesja zaliczona.

Z kolei 26 maja w MOPS odbyła się impreza integracyjna kończąca rok akademicki 2010/2011 LUTW.

Spotkanie było doskonałą okazją do podziękowań dla wszystkich, którzy przyczynili się do owocnej działalności LUTW.

Reprezentująca słuchaczy Urszula Hus złożyła gorące słowa podziękowań za zaangażowanie i pracę na rzecz seniorów: Burmistrzowi Krasnegostawu Andrzejowi Jakubcowi, kierownikowi filii Małgorzacie Antoniak, dyrektorom i pracownikom instytucji, instruktorom jak i wszystkim życzliwym uniwersytetowi osobom.

Miłą niespodzianką imprezy było wystąpienie studenta Henryka Wocha, który odczytał swój satyryczny utwór wierszowany pt. „Ku pokrzepieniu serc …” napisany specjalnie na zakończenie roku akademickiego.

Ramota, jak asekuracyjnie określił tekst sam autor, traktowała o studentach i skierowana była do studentów, stąd też znalazła uznanie wśród publiczności.

Drugi rok dobiegł końca, a organizatorzy już myślą o kolejnym organizując zapisy dla nowych słuchaczy na rok 2011/2012.

Inauguracja roku 2010/2011


W dniu 20 października 2010 r. w auli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Krasnymstawie

miała miejsce uroczysta inauguracja roku akademickiego 2010/2011 krasnostawskiej filii LUTW.

uroczysta inauguracja roku akademickiego 2010/2011 krasnostawskiej filii LUTW.

uroczysta inauguracja roku akademickiego 2010/2011 krasnostawskiej filii LUTW.

uroczysta inauguracja roku akademickiego 2010/2011 krasnostawskiej filii LUTW.

uroczysta inauguracja roku akademickiego 2010/2011 krasnostawskiej filii LUTW.