Inauguracja roku 2010/2011


W dniu 20 października 2010 r. w auli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Krasnymstawie

miała miejsce uroczysta inauguracja roku akademickiego 2010/2011 krasnostawskiej filii LUTW.

uroczysta inauguracja roku akademickiego 2010/2011 krasnostawskiej filii LUTW.

uroczysta inauguracja roku akademickiego 2010/2011 krasnostawskiej filii LUTW.

uroczysta inauguracja roku akademickiego 2010/2011 krasnostawskiej filii LUTW.

uroczysta inauguracja roku akademickiego 2010/2011 krasnostawskiej filii LUTW.

V edycja Powiatowego Konkursu Historycznego


Ocalmy naszą przeszłość 

W tym roku odbyła się już V edycja Powiatowego Konkursu Historycznego

    „Ocalmy naszą przeszłość”, którego organizatorem było Stowarzyszenie Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej przy współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Honorowy patronat sprawował Janusz Szpak starosta krasnostawski i Andrzej Jakubiec burmistrz Krasnegostawu.

    W konkursie udział wzięło prawie 50  uczniów z 10 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krasnostawskiego.

V edycja Powiatowego Konkursu Historycznego

    W uroczystości podsumowania i wręczeniu nagród, które odbyło się 14 czerwca 2010r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej, udział wzięły władze powiatu: wiceprzewodniczący Ludwik Kafarski, Tadeusz Błyskosz naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego, burmistrz Andrzej Jakubiec a także Igor Stasiuk dyrektor biura senatora Lucjana Cichosza, dyrektorzy szkół, nauczyciele historii oraz uczestnicy konkursu.

Gościem specjalnym był dr Mariusz Korzeniowski, z-ca dyrektora Instytutu Historii UMCS, który przewodniczył jury konkursu.

Otwierając uroczystość dyrektor MBP Małgorzata Antoniak powitała gości, przypomniała cele konkursu oraz warunki uczestnictwa.

V edycja Powiatowego Konkursu Historycznego

    W swoim wystąpieniu dr Mariusz Korzeniowski podkreślił rolę regionalizmu w nauczaniu historii.

Znajomość dziejów swojej „Małej Ojczyzny” pozwala lepiej zrozumieć procesy zachodzące w historii państw i społeczeństw. Przyznam, że organizatorzy zaproponowali bardzo interesujące tematy. Tematy, które zawierają elementy dziejów ziemi krasnostawskiej ale odnoszą się też do dziejów państwa polskiego” – mówił dr Korzeniowski.

V edycja Powiatowego Konkursu Historycznego

    Następnie przedstawiciel jury Artur Borzęcki przedstawił wyniki konkursu.

W kategorii szkół gimnazjalnych  I nagrodę zdobył Mateusz Kościuk z Gimnazjum Nr 4 w Krasnymstawie (nauczyciel prowadzący Marta Cięciera), II nagrodę Marcin Krawiec z Gimnazjum Nr 4 (nauczyciel prowadzący Marta Cięciera), III nagrodę Aleksandra Knap z Gimnazjum Nr 5 w Krasnymstawie (nauczyciel prowadzący Tomasz Marczewski).

Ponadto  wyróżnienia otrzymali: Agnieszka Wójcik z Gimnazjum Nr 4 w Krasnymstawie (nauczyciel prowadzący Marta Cięciera), Wiktoria Tomczyk z Gimnazjum Nr 2 w Zakręciu (nauczyciel prowadzący Anna Kucharczyk) i Edyta Jakubczak z Gimnazjum Nr 5 (nauczyciel prowadzący Tomasz Marczewski).

V edycja Powiatowego Konkursu Historycznego

Natomiast w kategorii szkół ponadgimnzajlnych I nagrodę uzyskały Kasjana Dziechciarz i Anna Ścibak z ZSP w Żółkiewce (nauczyciel prowadzący Jerzy Stępień), II nagrodę  Dominika Wojtal i Natalia Wojciechowska z II LO im. C. Norwida (nauczyciel prowadzący Marek Nowosadzki), III nagrodę Rafal Wojtal z I LO im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie (nauczyciel prowadzący Anna Król).

     Jury przyznało też trzy wyróżnienia, które otrzymali: Olga Kasperczyk  z I LO im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie (nauczyciel prowadzący Anna Król), Tomasz Tchórz z II LO im. C. Norwida w Krasnymstawie (nauczyciel prowadzący Piotr Zieliński) i Anna Wrońska z ZSP Nr 1 w Krasnymstawie (nauczyciel prowadzący Piotr Bęcal).

V edycja Powiatowego Konkursu Historycznego

    Przyznano też nagrodę specjalną dla Zespołu Szkół Nr 5 w Krasnymstawie za najliczniejszy udział uczniów w konkursie.

Fundatorem nagrody był senator Lucjan Cichosz a nagrodę odebrał nauczyciel historii Tomasz Marczewski.

    Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe o tematyce historycznej, nauczyciele prowadzący podziękowania  a wszystkim uczestnikom wręczono dyplomy i pamiątkowe albumy.

    „Gratuluję uczniom, dziękuję też nauczycielom za zainspirowanie do udziału w konkursie. Słowa podziękowania kieruję do pana dr M.  Korzeniowskiego za sprawowanie patronatu naukowego, dziękuję jury, dziękuję Zarządowi Powiatu Krasnostawskiego i Urzędowi Miasta Krasnystaw za ufundowanie nagród dla uczestników oraz pracownikom Miejskiej Biblioteki Publicznej za pomoc organizacyjną w przeprowadzeniu konkursu” – mówił na zakończenie Marek Nowosadzki, przewodniczący Rady Powiatu - inicjator V edycji konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu połączono z prezentacją wystawy fotograficznej pt. „Krasnystaw na przestrzeni wieków”.

Wpływy medialne – szanse i zagrożenia. Wykład dla LUTW


Wpływy medialne – szanse i zagrożenia

           W dniu 9 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie odbył się wykład dr Małgorzaty Sitarczyk, adiunkta w Zakładzie Psychologii Wychowawczej i Psychologii Rodziny Instytutu Psychologii UMCS w Lublinie.

Wpływy medialne – szanse i zagrożenia. Wykład dla LUTW

            Wykład adresowany był do słuchaczy krasnostawskiej filii Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, instytucji powołanej dzięki staraniom stowarzyszenia Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej.

Tym razem słuchacze mieli okazję wysłuchać wykładu z zakresu szeroko rozumianych nauk społecznych.

Temat wykładu „Wpływy medialne – szanse i zagrożenia” dotyczył zjawiska z jakim spotykamy się na co dzień, choć nie zawsze zdajemy sobie sprawę w jaki sposób media na nas oddziałują.

Dr Sitarczyk w oparciu o prezentację multimedialną przedstawiła m. in. sposoby wykorzystania przekazów informacyjnych takie jak uzyskanie informacji, poczucie tożsamości, integracji i interakcji społecznej (jako np. substytut towarzystwa) czy rozrywki.

Wpływy medialne – szanse i zagrożenia. Wykład dla LUTW

Wpływy medialne – szanse i zagrożenia. Wykład dla LUTW

Turystyka i rekreacja LUTW


Turystyka i rekreacja LUTW

Rozpoczynający się sezon turystyczny sprzyja organizowaniu różnych wycieczek i innych wyjazdów mających na celu poznawanie najpiękniejszych zakątków naszego kraju i nie tylko.

Taki cel przyświecał m.in. zorganizowanym przez Krasnostawską Filię Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku dwóm wyjazdom - do Lwowa oraz nad Zalew Soliński.

Turystyka i rekreacja LUTW

         Studenci LUTW pod koniec kwietnia zwiedzali najpiękniejsze zabytki Lwowa, m. in. Kaplicę Boimów, Katedrę Ormiańską, Katedrę Łacińską, rynek starego miasta, a w nim komnaty króla Jana III Sobieskiego oraz Cmentarze Łyczakowski i Orląt Lwowskich.

Najważniejszym jednak punktem programu lwowskiego było zwiedzanie opery lwowskiej oraz uczestnictwo w spektaklu operowym – pt: „Pajace” Leoncawalliego.

Turystyka i rekreacja LUTW

         Drugi wyjazd, w którym uczestniczyli słuchacze LUTW był zorganizowany w pierwszych dniach maja i miał charakter bardziej turystyczno-rekreacyjny albowiem w programie znalazło się zwiedzanie zamku w Krasiczynie, spacery po lesie, rejs stateczkiem po zalewie oraz przejazd wielką pętlą bieszczadzką.

Krajobrazy bieszczadzkie studenci podziwiali nie tylko z okien autokaru, ale również z tzw. tarasów widokowych usytuowanych w najpiękniejszych miejscach Bieszczad.

Ukoronowaniem całej wyprawy było ognisko integracyjne nad zalewem solińskim, podczas którego studenci mieli okazję zawarcia znajomości z innymi grupami przebywającymi w tamtejszym ośrodku wypoczynkowym.

Turystyka i rekreacja LUTW

         Oba wyjazdy dostarczyły naszym studentom wielu miłych wrażeń i niezapomnianych przeżyć.

Jak zapewniają organizatorzy  taka forma aktywności słuchaczy Uniwersytetu będzie kontynuowana także w  niedalekiej przyszłości.

Turystyka i rekreacja LUTW

Wykład o mniejszościach narodowych


Wykład o mniejszościach narodowych

Po przerwie międzysemestralnej „powrócili do ław” studenci krasnostawskiej filii Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, instytucji powołanej przez Stowarzyszenie Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie 22 lutego studenci wysłuchali wykładu dra Radosława Dąbrowskiego pt. „Mniejszości narodowe w powiecie krasnostawskim w latach 1918-1939”.

Wykład o mniejszościach narodowych

         Autor wykładu jest na co dzień kierownikiem Wydziału Organizacyjnego UM w Krasnymstawie oraz wykładowcą w PWSZ w Zamościu.

W 2006 r. uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, w oparciu o rozprawę „Mniejszości narodowe na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939”.

Przewód doktorski został przeprowadzony na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie, zaś sama dysertacja ukazała się drukiem w 2007 r.

Dąbrowski od 2006 r. jest prezesem Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego oddział w Krasnymstawie.

Wchodzi też w skład komitetu redakcyjnego „Myśli Ludowej” pisma popularnonaukowego wychodzącego od 2009 r., a wydawanego przez Zarząd Główny LTN-K w Warszawie.

Wykład o mniejszościach narodowych

Radosław Dąbrowski brał udział w kilku konferencjach popularnonaukowych, jest też autorem artykułów naukowych gł. o ruchu ludowym i mniejszościach narodowych na Lubelszczyźnie.

Artykuły publikował w pracach zbiorowych jak: „Byliśmy sercem wsi”, „Zamojszczyzna w służbie Polsce. Ludzie – myśli - czyny”, „Idee, państwo, ludowcy” oraz czasopismach: „Rocznik Historyczny Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego”, „Myśl Ludowa”.

Wykład o mniejszościach narodowych