O zdrowiu dla studentów - wykład


O zdrowiu dla studentów

W styczniu odbyły się ostatnie zajęcia pierwszego semestru studiów (od 1 do 12 lutego jest przerwa międzysemestralna) krasnostawskiej filii Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który przypomnijmy, powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej.

26 stycznia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie studenci – seniorzy po raz trzeci w tym semestrze wysłuchali wykładu obligatoryjnego.

Tym razem był to wykład na temat zdrowia przygotowany i wygłoszony przez dr n. med. Leszka Janeczka, ordynatora oddziału ginekologiczno-położniczego krasnostawskiego szpitala.

Doktor Janeczek przy pomocy prezentacji multimedialnej pt. „Co można zrobić dla swojego zdrowia bez medycyny” przedstawił słuchaczom podstawowe zasady profilaktyki zdrowotnej i sposoby jej realizacji.

W oparciu o wyniki badań, zestawienia statystyczne i konkretne przykłady pokazał zebranym jak czynniki kulturowe, genetyczne, ewolucyjne a nawet historyczne wpływają na kondycję zdrowotną społeczeństwa.

Doktor mówił zebranym jak ważna jest aktywność nie tylko fizyczna, ale i społeczna, przy okazji chwalił zaangażowanie krasnostawskich seniorów, którzy pomimo dużego mrozu i jakby na potwierdzenie słów lekarza, licznie przybyli na spotkanie.

Jak przystało na lekarza – regionalistę, doktor Janeczek wprowadził też wątki krasnostawskie do wykładu gdy np. cytował dr Jana Matysiaka czy Leonida Gawryłowa, a wiec postaci dobrze pamiętanych przez starszych Krasnostawian.

Na zakończenie słuchacze otrzymali pamiątkowe wpisy do indeksów.

O zdrowiu dla studentów - wykład

O zdrowiu dla studentów - wykład

O zdrowiu dla studentów - wykład

Noworoczne spotkanie słuchaczy LUTW


Noworoczne spotkanie słuchaczy LUTW

    W bardzo miłej i pełnej serdeczności atmosferze przebiegało spotkanie noworoczne słuchaczy krasnostawskiej filii Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którego organizatorem był Zarząd Stowarzyszenia Porozumienia Ziemi Krasnostawskiej.

    W spotkaniu, które miało miejsce 7 stycznia br. udział wzięło ponad 100 osób, w tym słuchacze uniwersytetu, Zarząd PZK, członkowie Rady Programowej uniwersytetu z przewodniczącą Urszulą Hus, kierownik filii a jednocześnie dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Małgorzata Antoniak, oraz wielu gości.

Obecni byli: ks. dziekan Henryk Kapica, burmistrz Krasnegostawu  Andrzej Jakubiec, Marek Nowosadzki przewodniczący Rady Powiatu, Bogusław Kalinecki przewodniczący Rady Miasta, z-ca burmistrza Dariusz Turzyniecki, Jadwiga Zajączkowska dyrektor MOPS, Marta Fyk dyrektor SP w Jaślikowie, Alicja Kasprzak-Żeżuła dyrektor ZS Nr 4, Bożena Pachla dyrektor DDPS.

Noworoczne spotkanie słuchaczy LUTW

    Zebranych powitała Małgorzata Antoniak wyrażając wszystkim wdzięczność za przybycie i składając najlepsze życzenia noworoczne.

Uczestnicy wspólnie z ks. H. Kapicą odmówili modlitwę, połamali się opłatkiem oraz śpiewali kolędy.

Noworoczne spotkanie słuchaczy LUTW

    „Cieszę się, że uczestniczę z Państwem w tym opłatkowym spotkaniu. Z wielkim uznaniem odnoszę się do tej cennej inicjatywy powstania uniwersytetu. Życzę, aby Państwo przeżywali miłe chwile i wzbogacali swoją duszę oraz rozwijali swoje zainteresowania intelektualne. Gorącym orędownikiem tego przedsięwzięcia jest arcybiskup Józef Życiński” – te słowa skierował do słuchaczy ks. dziekan Henryk Kapica.

Noworoczne życzenia złożył burmistrz Andrzej Jakubiec, przypominając jednocześnie dokonania samorządu miasta Krasnystaw w 2009 roku.

W  minionym roku zrealizowano szereg przedsięwzięć na terenie naszego miasta ale najważniejszą inicjatywą było powstanie tego uniwersytetu. Uczestnictwo w zajęciach daje Państwu możliwość zdobywania nowych umiejętności i wiedzy, ale my pragniemy też korzystać z Państwa doświadczeń zawodowych, z Państwa spostrzeżeń, które zechcemy wykorzystać dla rozwoju naszego miasta” – mówił burmistrz Jakubiec.

Noworoczne spotkanie słuchaczy LUTW

Noworoczne spotkanie słuchaczy LUTW

    Spotkanie przebiegało w  świąteczno-noworocznej atmosferze, a jego uczestnicy wyrażali zadowolenie z atmosfery uniwersytetu   i podkreślali wielką serdeczność ze strony organizatorów.

Noworoczne spotkanie słuchaczy LUTW

Wystawa malarstwa meta(fizycznego)


Wystawa malarstwa meta(fizycznego)

Słuchacze krasnostawskiej filii Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającej z inicjatywy Stowarzyszenia Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej wzięli udział w wernisażu wystawy Andrzeja Orzechowskiego pt. „Barwy mojej ciszy ...”.

Wystawa zorganizowana została 3 grudnia 2009r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie.

Andrzej Orzechowski, na co dzień jest nauczycielem fizyki w II LO im. C.K. Norwida w Krasnymstawie, malarstwo uprawia amatorsko zaledwie od kilku lat.

Wystawa malarstwa meta(fizycznego)

Orzechowski, umysł ścisły, bardzo dobrze odnalazł się w sztuce wykazując się dużą wrażliwością na otaczający go świat.

Dyrektor MBP Małgorzata Antoniak w folderze wydanym z okazji wystawy tak napisała o twórczości artysty „… obrazy te są niewątpliwie odzwierciedleniem stanu ducha i emocji twórcy, który poprzez natężenie koloru, zwłaszcza odcieni czerwieni i oranżu czyni ten przekaz wyraźniejszym i głębszym …”

Wystawa malarstwa meta(fizycznego)

Wystawa malarstwa meta(fizycznego)

Tematyka obrazów powstałych w technice oleju i akrylu, jest szeroka, artystę przede wszystkim inspiruje przyroda, a w szczególności pejzaż.

Wiele prac ma wymiar abstrakcyjny, ale też i realistyczny jak np. kobiecy akt.

W pracach Orzechowskiego, i to bez względu na ich tematykę, rzuca się w oczy ogromna gra kolorem.

Artysta, stosuje sobie tylko znane proporcje i miesza kolory podstawowe uzyskując niepowtarzalny efekt.

Orzechowski jest nie tylko malarzem, jest też poetą, o czym świadczą jego własne sentencje, które w formie podpisów dołączył do obrazów i tym samym poniekąd zdradził ich genezę i motyw przewodni.

Wystawa malarstwa meta(fizycznego)

Licznie zgromadzonych gości czekała również niespodzianka (choć w zasadzie jest to już tradycja wystaw organizowanych w MBP) mianowicie, wszyscy wzięli udział w losowani dwóch obrazów autorstwa bohatera wieczoru.

Oprawę muzyczną wernisażu zapewnił zespół wokalno-instrumentalny „Apostolica” pod kierunkiem Lucjana Chruściela.

Luneta Galileusza - wykład dla słuchaczy LUTW


18 grudnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie słuchacze krasnostawskiej filii Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku filii działającej z inicjatywy Porozumienia Ziemi Krasnostawskiej uczestniczyli w multimedialnym wykładzie na temat Luneta Galileusza – XVII-wieczne narzędzie rewolucji.

Autorem prezentacji był dr n. med. Wiesław Krajewski, znany krasnostawski stomatolog, a jednocześnie wielki pasjonat i miłośnik astronomii.

Doktor Krajewski jest prezesem lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.

Swoją pozazawodową pasję prezentował już raz w MBP w 2006 r. w formie wystawy zdjęć astrofotografii.

Luneta Galileusza - wykład dla słuchaczy LUTW

Studenci seniorzy gremialnie przybyli na wykład i obejrzeli prezentację o lunecie skonstruowanej własnoręcznie przez Galileusza oraz wynikach obserwacji nieba, którą włoski astronom prowadził przy jej użyciu.

Prezentowane ilustracje doktor Krajewski na bieżąco opatrzył wyczerpującym komentarzem.

Luneta Galileusza - wykład dla słuchaczy LUTW

Luneta Galileusza - wykład dla słuchaczy LUTW

Na zakończenie spotkania słuchacze otrzymali kolejny okolicznościowy wpis do indeksów.

Luneta Galileusza - wykład dla słuchaczy LUTW

Ku pamięci Kłosowskiego - wykład dla LUTW


Ku pamięci Kłosowskiego

26 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie odbył się wykład z okazji 50. rocznicy śmierci Józefa Nikodema Kłosowskiego.

Termin odczytu był nie przypadkowy jako, że 26 listopada minęło dokładnie pół wieku od śmierci Kłosowskiego, który zmarł w Lublinie, a pochowany został w Krasnymstawie.

      Wykład pt. Józef Nikodem Kłosowski (1904-1959), działacz ludowy, partyzant i człowiek pióra  przygotował i zarazem wygłosił pracownik naukowy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie dr hab. Adrian Uljasz.

Autor wykładu w blisko godzinnym wystąpieniu, przybliżył, a niektórym słuchaczom przypomniał postać J.N. Kłosowskiego jako niezwykle zasłużonego działacza zarówno dla Krasnegostawu, jak i Lubelszczyzny.

Adrian Uljasz mówił nie tylko o życiu i działalności Kłosowskiego, ale też cytował m.in. interesujące, tym bardziej, że nigdzie nie publikowane fragmenty listów Kłosowskiego, a pochodzące ze zbiorów WBP w Lublinie.

 Ku pamięci Kłosowskiego - wykład dla LUTW

Ku pamięci Kłosowskiego - wykład dla LUTW

        Wykład przede wszystkim skierowany był do słuchaczy krasnostawskiej filii Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy też nań licznie przybyli oraz uzyskali od dr hab. A. Uljasza pierwszy pamiątkowy wpis do indeksu.

W tym miejscu dodać należy, że referat ten rozpoczął programowy, comiesięczny cykl obligatoryjnych spotkań studentów – seniorów LUTW z wykładami na temat wiedzy o zdrowiu, kulturze i historii regionu, które to będą odbywały się w siedzibie Biblioteki.

Filia LUTW powstała i działa z inicjatywy Stowarzyszenia Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej.

Ku pamięci Kłosowskiego - wykład dla LUTW

        Wykład dopełniła wystawa prawie wszystkich książek autorstwa J.N. Kłosowskiego pochodząca z księgozbioru MBP Krasnystaw i zbiorów prywatnych Artura Borzęckiego - starszego kustosza Biblioteki.

W ekspozycji zaprezentowana też została kartka pocztowa z wizerunkiem Kłosowskiego wydana przez krasnostawską MBP w 1994 r. z okazji 600 rocznicy lokacji Krasnegostawu.

Ku pamięci Kłosowskiego - wykład dla LUTW