Ku pamięci Kłosowskiego - wykład dla LUTW


Ku pamięci Kłosowskiego

26 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie odbył się wykład z okazji 50. rocznicy śmierci Józefa Nikodema Kłosowskiego.

Termin odczytu był nie przypadkowy jako, że 26 listopada minęło dokładnie pół wieku od śmierci Kłosowskiego, który zmarł w Lublinie, a pochowany został w Krasnymstawie.

      Wykład pt. Józef Nikodem Kłosowski (1904-1959), działacz ludowy, partyzant i człowiek pióra  przygotował i zarazem wygłosił pracownik naukowy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie dr hab. Adrian Uljasz.

Autor wykładu w blisko godzinnym wystąpieniu, przybliżył, a niektórym słuchaczom przypomniał postać J.N. Kłosowskiego jako niezwykle zasłużonego działacza zarówno dla Krasnegostawu, jak i Lubelszczyzny.

Adrian Uljasz mówił nie tylko o życiu i działalności Kłosowskiego, ale też cytował m.in. interesujące, tym bardziej, że nigdzie nie publikowane fragmenty listów Kłosowskiego, a pochodzące ze zbiorów WBP w Lublinie.

 Ku pamięci Kłosowskiego - wykład dla LUTW

Ku pamięci Kłosowskiego - wykład dla LUTW

        Wykład przede wszystkim skierowany był do słuchaczy krasnostawskiej filii Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy też nań licznie przybyli oraz uzyskali od dr hab. A. Uljasza pierwszy pamiątkowy wpis do indeksu.

W tym miejscu dodać należy, że referat ten rozpoczął programowy, comiesięczny cykl obligatoryjnych spotkań studentów – seniorów LUTW z wykładami na temat wiedzy o zdrowiu, kulturze i historii regionu, które to będą odbywały się w siedzibie Biblioteki.

Filia LUTW powstała i działa z inicjatywy Stowarzyszenia Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej.

Ku pamięci Kłosowskiego - wykład dla LUTW

        Wykład dopełniła wystawa prawie wszystkich książek autorstwa J.N. Kłosowskiego pochodząca z księgozbioru MBP Krasnystaw i zbiorów prywatnych Artura Borzęckiego - starszego kustosza Biblioteki.

W ekspozycji zaprezentowana też została kartka pocztowa z wizerunkiem Kłosowskiego wydana przez krasnostawską MBP w 1994 r. z okazji 600 rocznicy lokacji Krasnegostawu.

Ku pamięci Kłosowskiego - wykład dla LUTW

Uroczysta inauguracja roku akademickiego filii LUTW


W Krasnymstawie zabrzmiał “Gaudeamus igitur”.

Uroczysta pieśń studencka otworzyła rok akademicki, związany z rozpoczęciem działalności filii Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Krasnostawska filia LUTW powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej, przy współudziale krasnostawskich instytucji: Miejskiej Biblioteki Publicznej, Krasnostawskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Muzeum Regionalnego, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Zespołu Szkół Nr 4.

Kierownikiem krasnostawskiego oddziału została Małgorzata Antoniak dyrektor MBP.

LUTW jest "uczelnią" nietypową.

Kształcić się w nim będą osoby, które osiągnęły wiek emerytalny.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego filii LUTW

Uroczysta inauguracja roku akademickiego filii LUTW, którą poprzedziła  msza św. odprawiona w kościele św. Franciszka, odbyła się 19 października w auli Państwowej Szkoły Muzycznej.

Uczestniczyli w niej oprócz władz i członków stowarzyszenia PZK, m. in. ks. dziekan Henryk Kapica, ks. kanonik Roman Skowron, senator Lucjan Cichosz, starosta Janusz Szpak, wiceburmistrz Dariusz Turzyniecki, radny wojewódzki Wiesław Brodowski, dyrektorzy jednostek organizacyjnych samorządu miejskiego i powiatowego oraz przyszli studenci i słuchacze Uniwersytetu.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego filii LUTW

Na uroczystość przybyły również przedstawiciele centrali Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, panie: Mirosława Pietraszewska - przewodnicząca Rady Samorządu Słuchaczy oraz Krystyna Mroczek - przewodnicząca Rady ds. Kontaktów z filiami.

Gości po wysłuchaniu uroczystej pieśni studenckiej w wykonaniu chóru Amicus ze Stowarzyszenia Integracyjnego „Magnum Bonum”przywitał burmistrz i jednocześnie prezes stowarzyszenia PZK Andrzej Jakubiec.

Powiedział, że utworzenie filii LUTW w Krasnymstawie to ważne wydarzenie w historii miasta, które zapisze się w niej złotymi literami.

Mówił także o genezie filii Uniwersytetu, o tym że w gronie PZK i w samorządzie miasta zastanawiano się nad jej utworzeniem od dłuższego czasu.

Dokonało się to dzięki staraniom dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Małgorzaty Antoniak, która została kierownikiem krasnostawskiej filii.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego filii LUTW

Jakubiec powiedział również, że w działalność LUTW włączy się samorząd miasta i jego jednostki organizacyjne.

Podkreślił przy tym, że jednym z zadań samorządu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców.

Zapisane jest to w strategii rozwoju miasta.

Starsi mieszkańcy mają takie same potrzeby jak młodsze pokolenia.

“O mieście decydują nie budynki i ulice, a mieszkańcy. To dzięki ich zasługom i pracy czerpią wiedzę dziś młode pokolenia”.

Z nauk uniwersytetu mogą korzystać jedynie ci, którzy przeszli na emeryturę.

Z ich wiedzy i pomocy miasto jeszcze może znacznie skorzystać, gdyż ich mądrość i doświadczenie dużo wniesie do rozwoju miasta - mówił Jakubiec.

Życzył na koniec, aby po zakończeniu roku akademickiego studenci i słuchacze byli w takich samych dobrych nastrojach, jak w dniu inauguracji.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego filii LUTW

Dyrektor MBP Małgorzata Antoniak, która będzie koordynatorem i kierownikiem filii, wyjaśniła ideę tworzenia uniwersytetów trzeciego wieku.

Celem działalności uczelni jest aktywizacja ludzi starszych, a także wykorzystanie ich potencjału, wiedzy, umiejętności i doświadczenia życiowego dla rozwoju gospodarczego i społecznego kraju.

Wyjaśniła także, że “trzeci wiek” to lata życia po osiągnięciu wieku emerytalnego.

U niektórych może powodować on uczucie pustki i osamotnienia.

Do nich właśnie skierowane są uniwersytety trzeciego wieku, które stwarzają możliwości ciągłego poszerzania wiedzy oraz stworzenia im warunków rozwoju intelektualnego.

M. Antoniak, jak również główny pomysłodawca przedsięwzięcia Urszula Hus – emerytowany starszy wykładowca Instytutu Psychologii UMCS dziękowały ludziom, którzy ponieśli zasługi w utworzeniu LUTW: Zarządowi PZK, a szczególnie pani dyrektor SP w Jaślikowie Marcie Fyk oraz przewodniczącemu Rady Powiatu Markowi Nowosadzkiemu oraz osobom, które weszły w skład Rady Programowej filii LUTW.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego filii LUTW

Senator Lucjan Cichosz gratulował trafionej inicjatywy utworzenia UTW, gdyż jest ona ludziom potrzebna i wiele osób może z niej skorzystać.

Starosta Janusz Szpak mówił, że to bardzo mądra i rozważna decyzja.

Powiedział także, że wielu przyszłych studentów i słuchaczy uniwersytetu przyczyniało się do rozwoju powiatu i miasta.

Starosta Szpak zapewnił, że jednostki organizacyjne Starostwa Powiatowego też będą otwarte dla słuchaczy Uniwersytetu.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego filii LUTW

Po okolicznościowych wystąpieniach inauguracyjny wykład wygłosił prorektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski.

Z okazji zbliżającego się święta niepodległości postanowił wygłosić wykład o narodzie, tożsamości narodowej i koncepcjach walk niepodległościowych w polskiej myśli politycznej XIX wieku.

Po zakończeniu swego referatu życzył, aby filia uczelni w Krasnymstawie osiągnęła takie sukcesy jak LUTW oraz aby jej działalność nie zakończyła się tylko na jednym roku.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego filii LUTW

Głównym punktem uroczystości było wręczenie indeksów. W sumie na Uniwersytecie Trzeciego Wieku będzie 80 studentów i słuchaczy.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego filii LUTW

Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna, w której ponownie wystąpił chór Amicus oraz młodzież z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego. 

PZK na Eurobiegach


PZK na Eurobiegach

Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej dołożyło „cegiełkę” do tegorocznych Eurobiegów, fundując cztery nagrody dla uczestników zawodów.

28 maja 2009 r. odbyła się VI edycja tej imprezy.

W bieżącym roku wzięła udział ok. 550 uczestników z czterech powiatów: łęczyńskiego, chełmskiego, włodawskiego i krasnostawskiego.

Z roku na rok przybywa uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, a także grupy seniorów, którzy chętnie biorą  w naszej dorocznej imprezie.

PZK na Eurobiegach

    Tegoroczna edycja zawodów rozegrana została na stadionie miejskim przy ulicy Piłsudskiego.

Wraz z konkurencjami biegowymi rozegrany został konkurs cheerleaderek w którym wspólnie zwyciężyły dziewczęta z Gimnazjum nr 4 w Krasnymstawie i dziewczęta z II LO im. C. K. Norwida.

PZK na Eurobiegach

Z ramienia PZK nagrody wręczali: Dariusz Turzyniecki, Bogusław Kalinecki i Marek Nowosadzki.

Organizatorem tej  imprezy było Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie, Urząd Miasta Krasnystaw przy współudziale: Uczniowskiego Klubu Sportowego „NORWID” przy II LO w Krasnymstawie, Uczniowskiego Klubu Sportowego „HERKULES” przy SOSW w Krasnymstawie, Zarządu Dróg Powiatowych w Krasnymstawie, Młodzieżowego Dom Kultury w Krasnymstawie, Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Krasnymstawie.

PZK na Eurobiegach

PZK na Eurobiegach

PZK na Eurobiegach

PZK na Eurobiegach

PZK na Eurobiegach

PZK na Eurobiegach

Ocalmy naszą przeszłość


Ocalmy naszą przeszłość

Organizatorem tegorocznej edycji Powiatowego Konkursu Historycznego „ Ocalmy naszą przeszłość” było Stowarzyszenie Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej przy współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej.

W konkursie wzięło udział 53 uczniów z 11 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krasnostawskiego.

W uroczystości podsumowania i wręczeniu nagród, które odbyło się 9 czerwca 2009r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej, udział wzięły władze powiatu: starosta Janusz Szpaki, przewodniczący Rady Powiatu Marek Nowosadzki, wiceprzewodniczący Ludwiki Kafarski, Tadeusz Błyskosz naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego, władze miasta z burmistrzem Andrzejem Jakubcem i przewodniczącym Rady Miasta Bogusławem Kalineckim a także Igor Stasiu dyrektor biura senatora Lucjana Cichosza, radni, dyrektorzy szkół, nauczyciele historii oraz uczestnicy konkursu.

Gościem specjalnym był dr Jacek Kulbaka z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, który przewodniczył jury konkursu.

Otwierając uroczystość dyrektor MBP Małgorzata Antoniak powitała gości, przypomniała cele konkursu oraz warunki uczestnictwa.

Ocalmy naszą przeszłość

Następnie dr Jacek Kulbaka przedstawił wyniki konkursu.

W kategorii szkół gimnazjalnych I nagrodę zdobyła  Ewelina Jakubczak z Zespołu Szkół Nr 5 (nauczyciel prowadzący Tomasz Marczewski), II nagrodę Sebastian Piłat z Gimnazjum w ZSzOiZ w Tarnogórze (nauczyciel prowadzący Roman Marciniewicz), III nagrodę Michał Atras z Zespołu Szkól Nr 1 w Krasnymstawie (nauczyciel prowadzący Marian Oszajca).

Ponadto  wyróżnienia otrzymali: Agnieszka Wójcik z Zespołu Szkół Nr 4 w Krasnymstawie (nauczyciel prowadzący – Marta Cięciera), Marek Dubaj z Gimnazjum Nr 2 w Zakręciu (nauczyciel prowadzący Anna Kucharczyk), Anna Dyk, Agnieszka Kurzyńska, Edyta Tworóg z Gimnazjum w ZSzOiZ w Tarnogórze (nauczyciel prowadzący Roman Marciniewicz).

Ocalmy naszą przeszłość

Natomiast w kategorii szkół ponadgimnzajlnych I nagrodę uzyskała Agnieszka Czwórnóg  z I LO im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie (nauczyciel prowadzący Sylwia Wójcik-Wilkołazka), II nagrodę  Magdalena Goś i Iwona Smyl z Zespołu Szkół Ponadgimnzajalnych w Żółkiewce (nauczyciel prowadzący Jerzy Stępień), III nagrodę Maciej Kwiatkowski, Piotr Puziewicz i Jacek Kiszczak z II LO im. C. Norwida w Krasnymstawie (nauczyciel prowadzący Marek Nowosadzki).

Ocalmy naszą przeszłość

Jury przyznało też trzy wyróżnienia, które otrzymali: Karolina Rybczyńska z I LO im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie (nauczyciel prowadzący Anna Król), Agnieszka Janicka i Aneta Rymarz z Zespołu Szkół Ponadgimnzjalnych w Żółkiewce (nauczyciel prowadzący Jerzy Stępień), Ewelina Suszek i Kinga Kwiatoń z II LO im. C. Norwida w Krasnymstawie (nauczyciel prowadzący Piotr Zieliński).

Ocalmy naszą przeszłość

„Gratuluję organizatorom tej cennej inicjatywy historycznej. Cieszę się, że do konkursu zgłosiło się tylu uczestników. Pragnę podkreślić wysoki poziom merytoryczny nadesłanych prac oraz fakt, że interesujecie się przeszłością swojej małej ojczyzny. Dziękuję też waszym nauczycielom, że rozbudzają w was zamiłowanie do poznawania dziejów ziemi krasnostawskiej – mówił ogłaszając wyniki dr Jacek Kulbaka.

Laureaci otrzymali nagrody książkowe, nauczyciele prowadzący podziękowania i pamiątkowe publikacje książkowe a wszystkim uczestnikom wręczono dyplomy za udział.

Rozstrzygnięcie konkursu połączono z podsumowaniem wystawy „Z archiwum IPN”.

W spotkaniu uczestniczył pracownik lubelskiego oddziału IPN Mariusz Zajączkowski, który zaprezentował młodzieży wystawę, zwrócił uwagę na dotychczas niepublikowane materiały i zachęcił do wnikliwego obejrzenia.

Po zakończeniu części oficjalnej był czas na dyskusje o historii i wymianę doświadczeń.

Organizatorzy już myślą o kolejnej edycji konkursu.

Ocalmy naszą przeszłość

Ocalmy naszą przeszłość

Ocalmy naszą przeszłość

Wystawa „ Z archiwum IPN…”


Wystawa „ Z archiwum IPN…”

            W ramach cyklu „Krasnostawskie Spotkania z Historią” Stowarzyszenie Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej i Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie zorganizowały wystawę pt. „Z archiwum IPN ...”.

Ekspozycja pochodzi ze zbiorów Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Lublinie i w „pigułce” przedstawia charakter zasobu archiwalnego lubelskiej instytucji.

Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów (OBUiAD) w Lublinie, z którego zasobu pochodzą reprodukcje, gromadzi archiwalia od maja 2001 r., a w śród nich m. in.: akta byłej Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (OKBZpNP), akta Sądu Rejonowego (Wojskowego Sądu Rejonowego) czy materiały z Archiwum Delegatury Urzędu Ochrony Państwa w Lublinie.

Wystawa „ Z archiwum IPN…”

            W zamyśle autorów wystawa miała pokazać reprodukcje fotografii i dokumentów ilustrujących nie tylko ważne wydarzenia z historii Polski z lat 1939–1989, ale także zwykłe epizody.

Stąd też część z prezentowanych materiałów stanowi swego rodzaju „ciekawostki” archiwalne.

Celem wystawy jest zaprezentowanie – na przykładzie Lubelszczyzny – charakteru zasobu archiwalnego pozostawionego przez byłe służby specjalne Polski Ludowej oraz instytucje państwowe ściśle z nimi współpracujące w latach 1944–1989.

Wystawa w sposób reprezentatywny przedstawia „źródłowe możliwości” lubelskiego archiwum IPN, gdzie przechowywane są różnorodne materiały.

Archiwalia te, dostępne od niedawna dla naukowców i dziennikarzy, wymagają jeszcze gruntownych badań, a stanowią niewątpliwie ogromną kopalnię wiedzy.

Wystawa „ Z archiwum IPN…”

            Ekspozycja zawiera także „krasnostawskie” wątki m. in. przypomina akcję grupy operacyjnej złożonej z funkcjonariuszy PUBP, MO, KBW, której zadaniem była likwidacja oddziału WiN Antoniego Kopaczewskiego „Lwa” wchodzącego w skład zgrupowania Hieronima Dekutowskiego „Zapory”.

Wówczas to, 8 września 1946 r. w czasie obławy w zabudowaniach Józefa Dziechana w Ignasinie z rąk „bezpieki” zginęło 6 partyzantów, a w śród nich dowódca „Lew” oraz 3 osoby z rodziny Dziechana.

Wśród eksponowanych materiałów znajdziemy również negatywnego bohatera - por. UBP Józefa Pilipczuka, z pochodzenia chłopa, narodowości ukraińskiej urodzonego w Żdżannem.

Pilipczuk zajmował różne stanowiska w strukturach Urzędu Bezpieczeństwa w województwie, a na terenie rodzinnego powiatu pełnił m. in. funkcje kierownika kontrwywiadu i zastępcy kierownika PUBP w Krasnymstawie. 

            Ekspozycję (składającą się z 14 dwustronnych tablic) można oglądać do 31 maja br. w godzinach pracy Biblioteki.

Wystawa „ Z archiwum IPN…”