Fundujemy nagrody


MDKF „Iluzjon” działający przy II LO im. C.K. Norwida i KDK zorganizował po raz siódmy Powiatowy Konkurs Filmowy

„Spotkanie z X Muzą – bliżej marzeń”.

Finał konkursu odbył się 7 kwietnia 2009r. w sali widowiskowej Krasnostawskiego Domu Kultury. Na konkurs nadesłało 59 prac.

Zarząd Stowarzyszenia Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej uhonorował uczestników konkursu i ufundował nagrody za II miejsce w kategorii plakat filmowy i za II miejsce w kategorii praca filmowa/fotograficzna.

Podczas finału konkursu nagrody wręczali prezes PZK Andrzej Jakubiec i członek Zarządu PZK Marek Nowosadzki.

Pierwsze miejsce w kategorii plakat filmowy zajęły Aleksandra Czerniak z Gimnazjum w Siennicy Nadolnej („Bezpańskie psy”), Aleksandra Dziedzic z ZSP Nr 2 w Krasnymstawie („Lawa”) i Weronika Jaworska z II LO w Krasnymstawie („Miś”).

Drugie miejsce zdobyli Ewelina Antoniak z Gimnazjum w Małochwieju Dużym („Bezpańskie psy”), Paulina Markiewicz z Gimnazjum w Krupem („Faraon”), Maja Toczona z I LO w Krasnymstawie („Był jazz”), Milena Huba („Faraon”) i Konrad Chwała („Zemsta”) z II LO w Krasnymstawie.

Trzecie miejsce zajęły Aleksandra Łazeba z Gimnazjum Siennicy Nadolnej („Bezpańskie psy”), Aleksandra Waręcka („Faraon”) i Wioletta Pyzik („Miś”) z ZSP Nr 2 w Krasnymstawie.

W kategorii praca filmowa/fotograficzna jury przyznało pierwszą nagrodę Anecie Tarnogórskiej z Gimnazjum w Łopienniku Górnym (praca fotograficzna „Spotkanie z naturą”), Ewelinie Kleban (film „Złudzenie”) i Marzenie Sulowskiej (praca fotograficzna „Spotkanie dobra ze złem – przemiany człowieka”) z II LO.

Drugie miejsce zajęły Edyta Mataczyńska z Gimnazjum w Małochwieju Dużym za pracę fotograficzną „Spotkania – nie brak nam spotkań na szczycie” i Agata Stasiak z I LO (praca fotograficzna „Spotkania”).

Trzecie miejsce zajęły Karolina Miszczak z Gimnazjum w Małochwieju Dużym za pracę fotograficzną „Spotkanie z doliną Wieprza” i Aleksandra Jakubowska z I LO (praca fotograficzna „Ławka”).

Zarząd PZK gratuluje uczestnikom sukcesów a słowa uznania kieruje pod adresem Pani Ewy Magdziarz, opiekuna MDKF Iluzjon i pomysłodawcy konkursu.

Spotkanie z X Muzą – bliżej marzeń

Spotkanie z X Muzą – bliżej marzeń

Spotkanie z X Muzą – bliżej marzeń

Absolutorium dla Zarządu PZK


Absolutorium dla Zarządu PZK

Podczas Zebrania Ogólnego Stowarzyszenia Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej, które miało miejsce 13 maja 2008r. udzielono absolutorium dla Zarządu.

Dokonano też podsumowania  roku 2007 oraz dyskutowano o realizacji  planu pracy w roku 2008.  

W zebraniu udział wzięło ponad 30 członków PZK, w tym wielu radnych miasta i powiatu.

Zebraniu przewodniczył Dariusz Turzyniecki – zastępca burmistrza miasta.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2007 przedstawił prezes Andrzej Jakubiec.

Zarząd odbył 10 posiedzeń.

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy komisji problemowych: komisją kultury kieruje Małgorzata Antoniak (dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej), komisji sportu przewodniczy Szczepan Olchowski (dyrektor MOSiR), za pracę komisji samorządowej odpowiada Marcin Miś (przewodniczący komisji techniczno-inwestycyjnej Rady Miasta) a Urszula Garbal (sekretarz Urzędu Gminy) kieruje pracami komisji organizacyjnej.

Władze PZK zaangażowały się w pozyskanie środków przekazywanych przez podatników w ramach 1% podatku należnego na zadania o charakterze pożytku publicznego.

Uzyskane środki (817 zł) Zarząd przeznaczył na zakup sprzętu rehabilitacyjnegodla dzieci niepełnosprawnych, nad którymi opiekę sprawuje Stowarzyszenie Magnum Bonum.

Dofinansowano też zakup (800 zł) protezy dla pana Tomasza Fabiańskiego oraz zakup protezy (530 zł) dla pana Stefana Kaliciaka.

Rozstrzygnięto też konkurs historyczny adresowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych „Ocalmy naszą przeszłość”.

Absolutorium dla Zarządu PZK

Członkowie PZK aktywnie biorą udział w pracach samorządu miejskiego i powiatowego.

Są autorami wielu interpelacji i wniosków dotyczących spraw drogownictwa, oświaty.

Na sesjach poruszają też sprawy rozwoju  kultury, pomocy społecznej i zdrowia.

O udzielenie absolutorium dla Zarządu zaapelował Marcin Miś wskazując na zaangażowanie członków Zarządu w życie społeczne miasta i powiatu.

Komisja Rewizyjna w składzie: Janusz Rzepka, Grzegorz Gutowski, Zdzisław Talik wyraziła pozytywną opinię o działalności finansowej za rok 2007 a obecni członkowie udzielili absolutorium dla Zarządu.

W toku dyskusji Urszula Hus poinformowała zebranych o planach pracy komisji kultury w roku 2008 a Zdzisław Lubaś zwrócił uwagę na potrzebę aktualizacji strony internetowej Stowarzyszenia.

Z kolei prezes Jakubiec zachęcał do aktywnej pracy w komisjach problemowych.

Zgłoszono też propozycję organizacji spotkania przy ognisku.

III Powiatowy Konkurs Historyczny


Ocalić od zapomnienia

    W czerwcu 2007 roku rozstrzygnięto Powiatowy Konkurs Historyczny „Ocalmy naszą przeszłość”, którego organizatorem było Stowarzyszenie Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej.

Była to już III edycja tego konkursu poświęconego historii regionalnej.

Konkurs adresowany był przede wszystkim do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgminazjalnych z terenu powiatu krasnostawskiego, ale mogły w nim wziąć udział także osoby dorosłe.

   Zamierzeniem inicjatorów tego przedsięwzięcia było zebranie jak największej ilości relacji naocznych świadków wydarzeń z lat 1939-1956 oraz upowszechnienie wiedzy o historii ziemi krasnostawskiej z okresu wojny, okupacji i czasów stalinowskich.

Komisja konkursowa pod przewodnictwem Artura Capały, pracownika Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie przyznała I nagrodę Katarzynie Banaszkiewicz, uczennicy Zespołu Szkół Nr 4 w Krasnymstawie (opiekun Agnieszka Manachiewicz) za pracę na temat „ Z Krasnegostawu na Syberię” - opartą na wspomnieniach świadków tamtych wydarzeń, a II nagroda przypadła Marioli Podolak, uczennicy Zespołu Szkół z Siennicy Różanej (opiekun  Katarzyna Czajka).

Trzecią nagrodzoną pracę wykonali uczniowie Koła Regionalnego Gimnazjum Publicznego w Siennicy Różanej.

Równorzędną III nagrodę uzyskała też Anna Jawor z Gimnazjum Nr 5 (opiekun Tomasz Marczewski).

Ponadto jury postanowiło przyznać kilka wyróżnień, które otrzymali: Magdalena Maleszyk, Anna GruszkaJustyna Rękas i Olga KrzysztofiakBarbara Panas i Przemysław Szuryga.

Na konkurs nadesłano ponad 20 prac wykonanych w różnej formie: były prace pisemne i zapisy na taśmie magnetofonowej.

Laureatów konkursu nagrodzono dyplomami i albumami książkowymi.

Wszystkim uczestnikom przekazano dyplomy za udział, a opiekunom podziękowania za trud i zaangażowanie w przygotowanie uczniów do konkursu.

Stowarzyszenie PZK myśli już o kolejnej edycji konkursu.

Opłatkowe spotkanie PZK


W świątecznej atmosferze odbyło się zebranie członków Stowarzyszenia Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej (PZK), które miało miejsce 18 grudnia 2007r.

Podczas spotkania dokonano podsumowania minionego roku 2007 oraz przyjęto plan pracy na rok 2008.

W ubiegłym roku PZK zorganizowało kolejną edycję Powiatowego Konkursu Historycznego „Ocalmy naszą przeszłość” adresowanego do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krasnostawskiego.

Przypomnijmy, że pierwszą nagrodę w tym konkursie zdobyła Katarzyna Banaszkiewicz, uczennica Zespołu Szkół Nr 4 w Krasnymstawie.

Niebawem zostanie ogłoszona kolejna edycja.

Członkowie PZK włączyli się też w zbiórkę środków finansowych na rzecz osób potrzebujących, pana Tomasza Fabiańskiego – pracownika Rejonowego Zakładu Energetycznego, który uległ ciężkiemu wypadkowi przy pracy oraz pana Stefana Kaliciaka zbierającego środki na zakup nowej protezy.

PZK wsparło też finansowo Stowarzyszenie Magnum Bonum, prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Członkowie PZK aktywnie biorą udział w pracach samorządu miejskiego i powiatowego.

Są autorami wielu interpelacji i wniosków dotyczących spraw drogownictwa, oświaty.

Na sesjach poruszają też sprawy rozwoju kultury, pomocy społecznej i zdrowia.

W Radzie Miasta klub radnych (7 radnych) PZK jest w koalicji rządzącej razem z radnymi Platformy Obywatelskiej.

Wielu członków PZK zaangażowanych jest też w działalność społeczną na rzecz krasnostawskiego sportu i oświaty.

W Radzie Powiatu radni z PZK (3 radnych) współpracują w ramach koalicji z Polskim Stronnictwem Ludowym i PiS.

Opłatkowe spotkanie PZK

Zarząd PZK ma ambitne plany na bieżący rok.

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy komisji problemowych, które powołano w roku ubiegłym: komisją kultury kieruje Małgorzata Antoniak (dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej), komisji sportu przewodniczy Szczepan Olchowski (dyrektor MOSiR), za pracę komisji samorządowej odpowiada Marcin Miś (przewodniczący komisji techniczno-inwestycyjnej Rady Miasta) a Urszula Garbal (sekretarz Urzędu Gminy) kieruje pracami komisji organizacyjnej.

Spotkanie, w którym uczestniczyło ponad 40 osób było okazją połamania się opłatkiem i złożenia sobie życzeń świąteczno – noworocznych.

„Radosnych Świąt Bożego Narodzenia. Życzę Państwu wszystkiego co najlepsze, wszelkiej pomyślności oraz spełnienia marzeń w nadchodzącym Nowym Roku – mówił w imieniu Zarządu prezes Andrzej Jakubiec.

Opłatkowe spotkanie PZK