Krasnostawscy seniorzy na ziołowym szlaku


Krasnostawscy seniorzy na ziołowym szlaku

Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej z siedzibą w Krasnymstawie

informuje o zrealizowanym projekcie

pn. "Krasnostawscy seniorzy na ziołowym szlaku".

W ramach tego zadania, grupa 30 osób w wieku powyżej 50 lat – słuchaczy LUTW w Krasnymstawie, uczestniczyła w wyjeździe studyjnym do 2 miejscowości, w których prowadzone były warsztaty, pokazy i zajęcia dotyczące zakładania ogrodów ziołowych.

Miejsca te zostały wybrane do realizacji projektu, gdyż oferowały atrakcyjny program zajęć edukacyjnych dla tej grupy wiekowej.

Wizyta rozpoczęła się od wyjazdu do Podlaskiego Ogrodu Botanicznego znajdującego się w Korycinach.

"Ziołowy Zakątek" to unikatowy obiekt agroturystyczny położony w samym sercu najczystszego regionu Polski - Podlasia.

Pobyt w "Ziołowym Zakątku" zaowocował nabyciem wiedzy z zakresu ochrony środowiska, ekologii, anatomii i fizjologii roślin oraz ekologii stawu, lasu i roślin użytkowych.

Podczas warsztatów seniorzy wysłuchali wykładu na temat właściwości prozdrowotnych ziół oraz przygotowali samodzienie zestawy mieszanek przyprawowych.

Mieli także możliwość poznania i obejrzenia sposobu funkcjonowania ekologicznego gospodarstwa agroturystycznego.

Zwiedzili także Podlaski Ogród Botaniczny, w którym zgromadzona jest kolekcja flory całej Polski.

Poznawali rośliny chronione i dziko rosnące gatunki roślin jadalnych oraz rośliny barwierskie, trujące czy przyprawowe.

Następnie, grupa udała się do Bydgoszczy z wizytą w kolejnym uroczym miejscu – Hellerówce.

Są to największe w tym regionie ogrody tematyczne, gdzie prowadzone są wyjątkowe zajęcia i warsztaty dla różnych grup wiekowych w tym dla seniorów. Miejsce to jest tak zaprojektowane, aby przez cały sezon kwitły w nim rośliny i cieszyły oko zwiedzających.

W ramach zajęć warsztatowych pn. „Moc ziołowych herbat”, obejmujących poznawanie sposobu wykorzystania ziół i przypraw w komponowaniu własnych mieszanek ziołowych, uczestnicy zdobyli cenną wiedzę w zakresie właściwości zdrowotnych i upiększających ziół.

Mieli możliwość degustacji ziołowych herbatek oraz przygotowali własne zestawy ziołowe np: na trawienie, dobry sen lub przeziębienie.

Wartość dofinansowania :19 900 zł.

Termin realizacji: 27, 28.08.2021 r.

 Krasnostawscy seniorzy na ziołowym szlaku

 

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Działania edukacyjne i integracyjne dla grup defaworyzwanych” mająca na celu poprawę włączenia i aktywności społecznej na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju LGD Krasnystaw PLUS w terminie do 31 sierpnia 2021 r. na obszarze realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD ,,Krasnystaw PLUS” poprzez realizację zadania:

"Krasnostawscy seniorzy na ziołowym szlaku"

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.