Władze PZK


 Zarząd stowarzyszenia

Prezes Małgorzata Antoniak

Wiceprezes - Urszula Hus

Skarbnik -  Anna Ostrowska

Sekretarz -

Członek - Henryk Woch

Członek - Bolesław Miciuła

Członek - Stanisław Toczony

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący - Zdzisław Talik

Członek - Zdzisław Lubaś

Członek - Jadwiga Zajączkowska