Drukuj
Kategoria: Archiwum
Odsłony: 124

III Powiatowy Konkurs Historyczny


Ocalić od zapomnienia

    W czerwcu 2007 roku rozstrzygnięto Powiatowy Konkurs Historyczny „Ocalmy naszą przeszłość”, którego organizatorem było Stowarzyszenie Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej.

Była to już III edycja tego konkursu poświęconego historii regionalnej.

Konkurs adresowany był przede wszystkim do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgminazjalnych z terenu powiatu krasnostawskiego, ale mogły w nim wziąć udział także osoby dorosłe.

   Zamierzeniem inicjatorów tego przedsięwzięcia było zebranie jak największej ilości relacji naocznych świadków wydarzeń z lat 1939-1956 oraz upowszechnienie wiedzy o historii ziemi krasnostawskiej z okresu wojny, okupacji i czasów stalinowskich.

Komisja konkursowa pod przewodnictwem Artura Capały, pracownika Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie przyznała I nagrodę Katarzynie Banaszkiewicz, uczennicy Zespołu Szkół Nr 4 w Krasnymstawie (opiekun Agnieszka Manachiewicz) za pracę na temat „ Z Krasnegostawu na Syberię” - opartą na wspomnieniach świadków tamtych wydarzeń, a II nagroda przypadła Marioli Podolak, uczennicy Zespołu Szkół z Siennicy Różanej (opiekun  Katarzyna Czajka).

Trzecią nagrodzoną pracę wykonali uczniowie Koła Regionalnego Gimnazjum Publicznego w Siennicy Różanej.

Równorzędną III nagrodę uzyskała też Anna Jawor z Gimnazjum Nr 5 (opiekun Tomasz Marczewski).

Ponadto jury postanowiło przyznać kilka wyróżnień, które otrzymali: Magdalena Maleszyk, Anna GruszkaJustyna Rękas i Olga KrzysztofiakBarbara Panas i Przemysław Szuryga.

Na konkurs nadesłano ponad 20 prac wykonanych w różnej formie: były prace pisemne i zapisy na taśmie magnetofonowej.

Laureatów konkursu nagrodzono dyplomami i albumami książkowymi.

Wszystkim uczestnikom przekazano dyplomy za udział, a opiekunom podziękowania za trud i zaangażowanie w przygotowanie uczniów do konkursu.

Stowarzyszenie PZK myśli już o kolejnej edycji konkursu.