Pierwsza Krasnostawska Senioriada 2014


„Pierwsza Krasnostawska Senioriada 2014” – projekt w ramach zadania: „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO”.

Stowarzyszenie Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej jest organizacją w strukturach której od 2009r. funkcjonuje krasnostawska filia Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W tym roku PZK pozyskało ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  grant na realizację projektu

pt: „Pierwsza Krasnostawska Senioriada 2014”. Liderem w realizacji tego projektu jest Uniwersytet Trzeciego Wieku. Projekt ten będzie realizowany w ramach większego zadania: „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO”.

        Nasz  projekt ma na celu integrację i aktywizację wszystkich środowisk senioralnych działających na terenie  miasta Krasnystaw. Do udziału w nim zaprosiliśmy m.in.

  1. Krasnostawski oddział Związku Emerytów i Rencistów,
  2. Sekcję Emerytów działającą przy ZNP,
  3. Klub Seniora działający przy KDK,
  4. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych,
  5. MOPS i Środowiskowy Dom Samopomocy. 

Głównym celem projektu jest pogłębienie współpracy i zaciśnięcie więzi między wszystkimi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób starszych .Pozwoli to na  wypracowanie kierunków  dalszej współpracy na następne lata. Naszą intencją jest bowiem, aby senioriada krasnostawska na stałe wpisała się w kalendarz ważnych wydarzeń miasta, stąd też w przyszłym roku, bogatsi o tegoroczne doświadczenia zechcemy zorganizować kolejną  jej edycję.

Realizacja projektu przewidziana jest od 1.09.2014r. do 31.10.2014r. Wydarzeniem  otwierającym projekt będzie uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/2015 na uniwersytecie trzeciego wieku , która odbędzie się 09.10.o w KDK .Jednym z zadań projektu będzie konkurs literacki ph: „I seniorzy nie gęsi(m) piórem piszą”. Zachęcamy wszystkich obdarzonych talentem literackim do udziału, prace na dowolny temat i w dowolnej formie literackiej należy składać do Biblioteki do 20.10.Ponadto przewidujemy również konkurs na najaktywniejszą organizację senioralną, najaktywniejszego seniora i seniorkę, zawody pływackie, spotkania z przedstawicielami samorządu, policji i ratownictwa medycznego, marsz Nordic Walking zakończony wspólnym ogniskiem. W ramach projektu nasi seniorzy skorzystają również z bezpłatnych wejść do kina, spotkają się z samorządowcem - Burmistrzem naszego miasta, z policjantem oraz ratownikiem medycznym. Imprezą kończącą projekt będzie bal z okazji Dnia Seniora, który odbędzie się w Sali konferencyjnej KDK i który będzie jednocześnie okazją do podsumowania całego projektu.