Ocalmy naszą przeszłość


Uroczyste rozstrzygnięcie XVII edycji Powiatowego Konkursu Historycznego

"Ocalmy naszą przeszłość"

odbędzie się w Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie

2 czerwca 2023 r. godz. 11:00

Na uroczystość zapraszamy uczniów nagrodzonych wraz z opiekunami (zgodnie z informacją rozesłaną do szkół).

Pozostali uczestnicy oraz opiekunowie otrzymają dyplomy za udział, które zostaną dostarczone bezpośrednio do szkół.

Uroczyste rozstrzygnięcie XVII edycji Powiatowego Konkursu Historycznego